Welkom bij het Notice me Senpai~ Character profiel: Queen Azshara. Wij gaan in dit artikel dieper in op het karakter van Queen Azshara. 

Bron: wow.gamepadia.com

Inhoud:

Achtergrond

 

TL;DR

ruim 10.000 jaar geleden was ze de geliefde heerser van het Kaldorei Rijk. Ze was prachtig en zeer geliefd onder haar volk. Haar volk kwam in contact met de Dark Titan Sargeras en zijn Burning Legion en maakte een pact. Samen zouden ze de wereld ontdoen van imperfectie en ondergeschikte rassen. Door middel van de Well of Eternity werkte de Highborne Night Elves, de corrupte elite onder de nobiliteit van de night elves, samen met de demonen om de volledige kracht van de Burning Legionen diens meester in Azeroth te krijgen. Deze poging werd echter tegen gehouden door de Night Elven rebellie.

De Well of Eternity werd onstabiel en zakte in elkaar. Dit resulteerde in het event waar vaak gerefereerd naar wordt als de Great Sundering. Azshara en haar Highborne waren gedoemd om te verdrinken als hun rijk verzwolgen werdr door oceaan. Het was in dat moment dat de old god N’Zoth haar een voorstel deed. Azshara zag een kans en ging in op het voorstel van N’Zoth. De Highborne Night Elves veranderde in de slangachtige Naga en Azshara veranderde in de Queen Azshara de koningin van de Naga die heerst vanuit de onderwater stad Nazjatar. 

warbringers: Azshara

De derde animatie short van Warbringers verhaalt over de Great Sundering en de ontmoeting van Azshara en N’Zoth:

 

Queen Azshara

Azshara werd geboren met gouden ogen. Dit was voor de Great Sundering behoorlijk zeldzaam en was een teken van toekomstige grootheid. Ze stond bekend als de mooiste onder de night elves en werd dan ook een geliefde monarch in de night elf geschiedenis. Behalve haar sterke wil, manipulatieve kracht en schoonheid beheerste ze ook over meer magisch talent dan menig ander night elf. Als Highborne en enige troonopvolger was ze gefacineerd door de Well of Eternity het meer vlak bij Zin-Azshari de stad van de Night Elves. Dit meer was een bron van arcane energie en is gevormd vanuit het levensbloed van Azeroth’s World Soul. Wat overbleef na de Great Sundering was de Maelstrom. 

Azshara TCG

De festiviteiten rondom haar kroning duurden dagen, waarbij elke avond de Highborne nobelheid allerlei giften aan Azshara gaven om zo haar vertrouwen en gunsten te winnen. Tussen al deze giften was er één die vooral haar aandacht trok. Lord Xavius presenteerde een scepter met juwelen en magische sigils. Hij beloofde haar dat als ze de scepter dicht bij zich zou houden ze voorspoed en grote krachten zou hebben. Men zegt dat het aanzicht van Azshara in het licht van de reflectie van het maanlicht en sterren in de juwelen van de scepter menig Highborne tot tranen bracht. Ze gebruikte de scepter om haar schoonheid te versterken. Met het verstrijken van de jaren leek ze jonger te worden en nog betoverender dan ooit. Ze kreeg een betoverende aura die hen die hun blik op haar wierp onderwierp aan haar schoonheid. De Highborne omarmde dit vreemde fenomeen en sommige zagen het als een teken van goddelijkheid.

Na haar kroning nam ze het er flink van. Ze liet een paleis bouwen welke uitbundig versierd werd met juwelen dicht bij de Well of Eternity. Om de gunst van hun koning te krijgen stelde de nobiliteit voor om de Night Elf hoofdstad te hernoemen naar haar. Ze accepteerde dit gebaar en de stad werd hernoemd naar Zin-Azshari, de Glory van AZshara. Overal vierde de Night Elves de hernoeming omdat ze net zoveel van haar hielden als dat ze de Highborne en de Quel’dorei wantrouwden. Het was haar charme dat de Night Elves haar niet echt als Highborne zagen. Ze werd geadoreerd door de Kaldorei, ondanks dat ze haar liefde koesterde voor de Highborne, welke onder het jaloerse volk gehaat en verafschuwd werden. Het was namelijk dat onder de Highborne de meest krachtige beoefenaars van magie zaten.

Het was in opdracht van Azshara dat de Highborne de Night Elf priests bijstonden in hun pogingen om de geheimen van de Well of Eternity te ontdekken. In hun zoektocht ontdekte de Night Elves dat ze de kosmische energie die door de Well of Eternity stromen konden manipuleren. Het was dan mogelijk ook de taak van Azshara om dit te doen, aangezien zij de meest krachtige magie gebruiker was onder haar volk. Ze nam controle over de krachten van meer en betoverde haar scepter met een druppel van het water van de Well of Eternity. Middels haar betoverde scepter had ze de controle over de rivieren, de zeeën en alle wezens die erin leefde en de levens energie die in haar zelf nestelde. Ze hernoemde haar scepter de Sharas’dal, Scepter of TIdesMocht deze naam bekend voorkomen dan kan dat kloppen. Het is namelijk het artifact wapen van de Restoration Shaman in World of Warcraft: Legion. Steeds meer Highborne wijdden hun leven aan het bestuderen van de Well of Eternity. Hun obsessie groeide dermate dat ze steeds meer magie uit de Well of Eternity  haalden en veranderden in steeds sterker wordende spells. Hierdoor werd de Well of Eternity in een constante staat van chaos gegooid. Donkere stormen vonden plaatst aan de oppervlakte en haar water werd pikzwart.

Op bevel van Azshara begonnen er expedities om het Kaldorei Rijk uit te breiden wat resulteerde in onder meer de buitenposten van Shandaral, Then’Ralore en Eldre’Thalas. Ze overzag zelf de constructie van Lathar’Lazal. Deze tempel van Elune werd op de westelijke kant van Kalimdor gebouwd en de wateren eromheen werden door Azshara zelf ontworpen met haar scepter. Met aan de ene kant het zoute water van de oceaan en aan de andere kant het zoete water van de berg stromingen ontstonden de grote meren rondom Lathar’Lazal. De wezens in deze wateren waren loyaal aan Azshara. Als ze over de bruggen van Lathar’Lazal liep vormde exotische vissen allerlei patronen. Er werd zelfs gezegd dat ze een Sea Giant aan een meer had gebonden en hem kunstjes kon laten doen met haar scepter tot groot vermaak van de Highborne. Nieuwsgierige Night Elves van over het gehele rijk kwamen naar de tempel om de magische wezens te bestuderen.

Er was echter één gebied die zelfs Azshara ontweek: Mount Hyjal. Deze heilige berg en onderdak van de Wild Gods stonden voor een perfecte harmony die door haar verafschuwd werd. Onder het mom van respect voor de band van de Night Elves met de bosses verbood ze haar volk om voet te zetten in Mount Hyjal. 

Azshara ging een verbond aan met de Zandalar Trolls Tribe en liet ze hen hun heilige Zandalar Mountains behouden.Ze had geen behoefte aan om de trollen te veroveren, echter zag ze de trollen meer als irritatie omdat deze vaak Kaldorei territorium binnendrongen.

War of the ancients

Op een dag werd Azshara benaderd door haar meest vertrouwde adviseur: Xavius. Hij stelde haar voor om de kracht van de Well of Eternity te gebruiken om de wereld te reinigen van imperfectie. Doordat ze met immense magie aan het spelen waren werd de aandacht getrokken door de Dark Titan Sargeras. Hij bracht Xavius onder zijn wil en daarmee ook snel de Highborne en Azshara. Het was Xavius die Azshara in contact bracht met Sargeras en haar wens om de wereld te ontdoen van inferieure rassen. Sargeras maakte hier misbruik van en misleidde haar in het maken van een portaal waar vanuit de eerste invasie in Azeroth door de Burning Legion plaatsvond. Dit event is beter bekend als the War of the Ancients.

Azshara War of Ancients TCG

Het eerste aanvals punt van de Burning Legion was Zin-Azshari, de hoofdstad van de Ancient Night Elves. Onder leiding van Hakkar the Houndmaster en Mannoroth the Destructor werd Zin-Azshari al snel met de grond gelijk gemaakt. Na Zin-Azshari was de 2e meest invloedrijke en bevolkte stad van de Night Elves aan de beurt: Suramar. Terwijl het volk afgeslacht werd keken de Highborne en Azshara neer op de stad en negeerde ze de hulpkreten vanuit de stad. Ze zag hierin namelijk de reiniging van de wereld en de eerste stappen naar de perfecte wereld volgens haar visie. Terwijl Sargeras zijn drie meest gevaarlijke commandanten erop uit stuurde om de Legion te leiden: Hakkar the Houndmaster, mannoroth the destructor en Archimonde the Defiler negeerde Azshara het groeiende verzet. The Legion zou hebben kunnen winnen ware het niet dat drie Night Elves hier een stokje voor staken: Malfurion Stormrage de druid, Illidan Stormrage de tovenaar en Tyrande Whisperwind de priesteres en geliefde van beide Stormrage broers. Zij werden bijgestaan door drie heroes uit de toekomst: Een dragonmage die in high elf vorm bekend staat als Krasus en in draken vorm als Korialstrasz, een menselijke mage genaamd Rhonin, en een orc warrior Broxigar. 

Terwijl dit aan de gang was gebeurde ergens anders iets heel anders. In Azsuna, ver weg van Shin-Azshari en ver weg van de Burning Legion smeedde een Highborne een plan om de Well of Eternity te vernietigen met de Tidestone of Golganneth, één van de pillars of creation. Deze Highborn kennen wij als Prince Farondis. Hij werd echter verraden door Vandros, een nobel aan het hof van Farondis. Azshara liet er geen gras over groeien en strafte Farondis en zijn volk. Ze vernietigde de Tidestone of Golganneth met een angstaanjagende demonstratie van arcane magie. Azsuna werd bedolven onder een golf van donkere magie en verdoemde alle inwoners van Azsuna om voor eeuwig als geest rond te dolen.

Toen de portal naar de andere realm bijna klaar was werd deze vernietigd door Malfurion, Illidan, Turande. Krasus, Rhoning en Broxigar. Azshara ergerde zich hierhaan en ging naar Mannoroth om verhaal te halen. Deze werd hierdoor geïrriteerd en wilde haar hoofd eraf trekken, echter hield hij zich op tijd in. Hij realiseerde zich dat hij geen partij zou zijn voor haar, slechts zijn meester Archimonde zou haar partij kunnen bieden. Azshara vergaf Mannoroth maar spoorde hem wel aan om Sargeras toegang tot Kalimdor te verlenen.

 

Het ontstaan van de Naga

Niet veel later werd de portal vernietigd en kwam Azshara tot de conclusie dat Sargeras niet zou komen. Ze besloot dit niet te vertellen aan haar handmaidens en loyale volgers. Aan het einde van de War of the Ancients kwam de Great Sundering. De Well of Eternity werd vernietigd en terwijl de oceaan de leegte van de Well of Eternity begon op te vullen werd ruim 80% van Kalimdor vernietigd. Wat overbleef kennen wij als de continenten Eastern Kingdoms, Northrend, Pandaria en het restand wat nog steeds Kalimdor heet. Eilanden als Kezan en the Broken Isles overleefde de Great Sundering. In Battle for Azeroth werden de ontdekkingen van  Kul Tiras en Zandalar hier aan toegevoegd.

Terwijl de oceaan Kalimdor verzwolg omhulde Azshara zichzelf en haar volgens met een magisch schild. Echter dit hield geen stand en terwijl ze naar lucht snakte werden hun lichamen onder de kracht van het water verpletterd. Het was in dit moment dat N’Zoth zich kenbaar maakte aan Azshara. Door zijn toedoen werden de Highborne iets nieuws, iets krachtigs. Ze werden een met de zee en op de bodem van de zee nestelde ze zich in een nieuwe stad Nazjatar. De Naga waren geboren. Net als in haar vorige leven verspreidde ze haar invloed over de oceanen. Ze begon steeds minder afhankelijk te zijn van haar scepter Sharas’dal. Dit werd nu een wapen in de handen van haar sea witches die het gebruikte om het domein van de Naga te vergroten. Het duurde niet lang voor de sea witches de kracht van de scepter beheerste zoals Azshara voor hen deed. Met een enkele zwaai werden duizenden zee wezens gedwongen in een bloeddorstige woede sea giants lastig te vallen, en werden Kvaldir raiders binnenste buiten gedraaid. Op momenten dat de sea witches niet bezig waren met de scepter had Azshara deze zelf bij zich. Het was een herinnering aan een lang verloren tijd echter was ze de belofte van Xavius niet vergeten. Zolang ze de scepter bij zich had zou het haar voorspoed en grote kracht geven. Hoewel ze veel verloren had was ze niet dood. Integendeel ze is herboren en ze weet dat haar nieuwe rijk het oude zal overschaduwen. Ooit op een dag zal de wereld weer van haar zijn.

Referenties in WoW

Hoewel ze zelf niet aanwezig is in World of Warcraft zijn er wel veel standbeelden van haar te vinden in zowel Azeroth als Outland in gebieden waar de Naga te vinden zijn.

Het is pas in World of Warcraft: Cataclysm dat Azshara een kleine rol speelt in Nazj’vel in het zuiden van Darkshore. Er werd onthuld dat Queen Azshara achter alle problemen in de Darkshore zat om de aandacht van Malfurion van Mount Hyjal af te leiden. Haar uiterlijk is een preview voor wat komen gaat, en niet per se een onderdeel van de grote verhaallijn. Het is namelijk het model van Lady Vashj.

Ook wordt onthuld dat Queen Azshara op orders van N’Zoth de destructie van de Elemental Lord Neptulon wilt. Voor Azshara zou dit de weg vrij maken om vrijelijk over de oceanen te heersen. Voor N’Zoth is het wraak omdat Neptulon tegen hem in opstand is gekomen. Zijn ondergang zou een versplintering in de wereld teweeg brengen omdat zee reizen onmogelijk zou worden.  Priestess Valishj en haar Slitherblade Naga zijn opgezadeld om in Desolace op zoek te gaan naar de Ancient Engravings of Neptulon. Dit zou namelijk Azshara toegang geven tot de Abyssal Maw. Dit wordt echter tegen gehouden door de Water Revenant Lord Hydronis met de hulp van de spelers.

Spelers die de Well of Eternity bezoeken in de Caverns of Time kunnen Azshara en haar royal guard tegenkomen voordat ze getransformeerd werden in Naga.

In World of Warcraft: Legion stuurt ze een leger onder leiding van Tidemistress Athissa naar Azsuna om de tidestone of Golganneth te herclaimen. Ze verschijnt zelf voor Prince Farondis als deze de speler probeert te redden van de Naga. Voordat Azshara verdwijnt verteld ze aan Farondis dat haar wrath spoedig zal komen.

Met World of Warcraft: Battle for Azeroth zal er een nieuw hoofdstuk aanbreken in haar lore. Queen Azshara heeft Lord Stormsong corrupt gemaakt en daarmee ook de meeste Tidesages van Kul Tiras in een poging om controle te krijgen over de legendarische zeevloot van dit koninkrijk. In de Shrine of the Storm vertelt ze aan Lord Stormsong om zich te ontdoen van de indringers, de spelers. Ondertussen laat ze de Naga aan de westerse kust aanvallen en heeft ze de Pride of Azshara getracht te summonen om For Daelin te vernietigen. Ondertussen op het andere continent heeft ze een verband met Zul van de Zandalari, welke erop uit zijn om G’huun te bevrijden uit zijn gevangenis. Ze heeft Naga naar Vol’dun gestuurd om op zoek te gaan naar de Ring of Tides welke essentieel zal zijn in haar plan.