Welkom bij de Notice me Senpai~ Dungeon guide voor King’s Rest In deze guide zullen we dieper in gaan op de dungeon instance in Zuldazar. Wat betreft Mythic+ verwachten wij dat men op de hoogte is van de terminologie. Indien dit niet het geval is verwijzen wij graag door naar de Algemene Mythic+ guide op dit blog.

Inhoud:

 

Lore

Er bestaat geen andere plek die heiliger is dan King’s Rest in Zandalar. Elke koning, veroveraar of dictator die ooit controle had over het Zandalari rijk ligt daar opgebaard. Het is een stad van de doden om de lichamen en hun geesten te beschermen. Er is weinig van deze plek bekend omdat de geschiedenis ervan enkel beschikbaar is voor de Zandalari priesterschap en het koninklijke huis. Echter nu Zul’s duistere magie de tombes van King’s Rest binnen is gedrongen zit er niks anders op dan deze heilige plek te betreden.

King’s Rest zal unlocken voor de Horde als de achievement Zandalar Forever is behaald. Voor Alliance dient men 7,5k/ 12k reputatie hebben van honored naar revered. Tevens dient men de Warcampaign tot op dat moment afgerond te hebben.

Bosses

The Golden Serpent

Notice me Senpai Dungeon Guide Kings rest the golden serpent

Het is niet voor het eerst dat King’s Rest aangevallen wordt. Nadat millenia geleden een domme troll Hakkar the Soulflayer heeft proberen te summonen naar het eiland zijn er maatregelen getroffen. Het priesterschap van Zandalar heeft krachtige construct gemaakt om de tombes te beschermen. De Golden Serpent staat tussen de tomb en degene die willen betreden om te bepalen of ze het waard zijn om de tombes te betreden.

De fight wordt bepaalt door een add phase en een boss burn fase die elkaar afwisselen. Periodiek zullen uit de gouden puddles adds spawnen waar mee afgerekent moet worden. Indien ze de boss bereiken zal deze een absorbtie schild krijgen waar niet door heen te komen is.

 • Tanks dienen rekening te houden met de ability Tail Trash gebruik hiervoor een defensive aangezien dit hoge damage oplevert.
 • Tanks moeten de boss weg kiten van adds indien deze niet gecc’ed of snel doodgaan.
 • DPS/ Healers zullen hun Spit Gold debuff op een afgesproken punt moeten neerleggen om niet overlopen te gaan worden met adds. Het neerleggen op 1 punt heeft als voordeel dat de adds allemaal vanaf hetzelfde punt zullen komen.
 • Healers moeten rekening houden met spelers die Spit Gold hebben zeer hoge damage krijgen tijdens de debuff en als deze afloopt.
 • Ontwijk de Molten Gold puddles die door de Spit Gold debuff worden neergelegd. Dit doet zeer hoge fire damage.
 • Iedereen moet de ability Serpentines Gust ontwijken. Dit doet hoge damage aan spelers die geraakt worden erdoor en levert een knock back op.
 • Zodra Animated Gold spawnt tijdens de Lucre’s Call ability van de boss dient alle DPS te focussen op deze adds. Ze kunnen gestunned, geslowed worden en dienen zo snel mogelijk verslagen te worden. Indien ze de boss bereiken zullen ze de ability Luster triggeren
  • Luster zorgt voor een 12% health absorbtie schild op de boss. Daarnaast neemt de damage die de boss doet toe met 50% totdat het schild weg is.

Mchimiba the Embalmer

Notice me Senpai Dungeon Guide Kings rest mchimbda the embalmer

Millenia geleden was er een kaste van Zandalari die als taak hadden de overblijfselen van de Zandalari heersers te preserveren. Echter toen een plaag van corrupt bloed door het rijk ging werd het te riskant deze overblijfselen aan te raken. Ze werden vervangen door Golems die de taak van balsemen en begraven overnamen.

 • Iedereen dient de Burn Corruption aanval te ontwijken. Dit laat een grote Burning Ground patch achter die blijft liggen gedurende de fight. Deze patches doen hoge fire damage.
 • Periodiek zullen spelers target worden van Drain Fluids waarbij spelers gedurende 8 seconden oplopende damage krijgen. Daarnaast wordt de debuff Dessication op deze targets gezet waarbij damage en movement speed met 50% afneemt. Deze debuff verdwijnt als het target boven 90% zit. LET OP: immuniteiten werken om van Drain Fluids af te komen.
 • Periodiek zullen spelers in een sarcofaag gestopt worden tijdens Entomb. Deze spelers moeten zo snel mogeljk bevrijd worden. Met de extra actie button kunnen spelers laten weten in welke sarcofaag ze zitten. Indien spelers de verkeerde sarcofaag openen krijgen ze te maken met de Half-finished Mummy.
  • De Half Finished Mummy zal de groep aanvallen en spelers met een disease besmetten die voor 12 seconden oplopende damage zal geven.

Wij raden aan om tijdens de Entomb cast zo snel mogelijk te verspreiden zodat men snel spelers kan bevrijden. Wacht echt tot men een sarcofaag ziet bewegen om geen add te triggeren.

The Council of Tribes

Notice me Senpai Dungeon Guide Kings rest the council of tribes

Er was ooit een tijd dat geen enkele keizer het Zandalari rijk kon beheersen. Het was in deze periode van burger oorlogen dat de hoofden van 3 families een coalitie vormden. Samen heerste ze over het rijk en was er vrede…heel even maar.

Deze boss encounter is een drie fase fight die per week wisselt van volgorde. LET OP: men kan van het platform afvallen!

Kula The Butcher:

 • Door middel van Whirling Axes zal ze periodiek axes rondstrooien op het speelveld. Deze doen een knock-back en hoge damage dus dienen ontweken te worden. LET OP: deze blijven aanwezig ook na het verslaan van de boss. Als men bezig is met de andere 2 bosses kan Kula periodiek verschijnen en extra axes spawnen.
 • De debuff Severing Axe zal gedurende 20 seconden lang damage doen op targets. Healers dienen hier rekening mee te houden

Aka’ali The Conqueror

 • Periodiek zal de boss een speler markeren met Barrel Through. Na enige tijd rent de boss op deze speler af en doet zeer hoge damage. Echter men kan deze damage verdelen over alle spelers door tussen de boss en het target in te gaan staan. Dit lijkt op de mechanic van Kil’Jaeden in de Tomb of Sargeras.
 • Tanks moeten rekening houden met de ability Debilitating Backhand. Ongeacht de positie van de tank zal deze geraakt worden en een knock back geven. Let dus goed op aangezien men van de rand af gegooit kan worden in deze fight. Tevens zal dit de debuff Shattered Defenses geven wat voor verhoogde 200% extra damage oplevert op de tank. Tanks dienen de boss te kiten gedurende deze debuff of defensieve cooldowns te gebruiken.

Zanazal the Wise:

 • Intterupt Poison Nova ten alle tijden. Lightning Bolt kan geinterrupt worden mits men een interrupt beschikbaar houdt voor de Poison Nova. Deze ability doet namelijk voor 20 seconden lang hoge damage aan de groep.
 • Met Call of the Elements summoned de boss 4 totems die direct verslagen dienen te worden wij raden de volgende volgorde aan:
  • Explosive Totem: zullen zeer hoge damage doen als de cast Explode afloopt
  • Thundering Totem: intterupt alle spelers voor 4 seconden als Thundering Crash afloopt.
  • Torrent Totem: zal door Torrent hoge damage geven aan alle spelers plus een knock back
  • Earthwall Totem: levert een absorptie schild op aan de boss en maakt hem naar onze bevindingen ook imuun voor interrupts.

LET OP: de volgorde na Explosive Totem hangt sterk af van je groep. Indien men spelers heeft die niet al te veel problemen ondervinden met een knock back kan gekozen worden de Torrent Totem als derde te verslaan. Indien men veel casters heeft kan gekozen worden om deze als 2e totem te verslaan. Kijk welke totem het meeste je groep verstoort.

Dazar, The First King

Notice me Senpai Dungeon Guide Kings rest dazar the first king

Dazar is de grondlegger en eerste koning van Zandalar. Hij heeft zijn volg uit de modder geleid naar een stad vol goud. Daarnaast is hij de eerste raptor temmer, een onverslagen krijger en vader van het koninkrijk. Zul’s donkere magie heeft zijn rust verstoord.

 • Tanks dienen rekening te houden met de oplopende damage die ontstaat tijdens Blade Combo. Gebruik defensives hiervoor.
 • Iedereen moet Gale Slash en de tornado’s die hierdoor ontstaan te ontwijken. Deze doen een knock back en damage.
 • Ontwijk de Quaking Leap. Spelers die target hiervan zijn moeten zo snel mogelijk van de groep aan. Hoe verder het target is hoe minder damage de groep krijgt.
 • Ontwijk de Impaling Spear spawns. Deze zijn herkenbaar aan de bruine puddles op de grond. Spelers die geraakt worden, zullen te maken krijgen met een stun en hoge fysieke damage.
 • Op 80% health wordt Reban gesummoned. Deze add zal via Hunting Leap op spelers springen en in een kegel vorm recht vooruit een aanval uitvoeren. Dit dient ontweken te worden.
 • op 60% zal T’zala  gesummoned worden. Hij zal deze mounten en vervolgens de Deathly Roar uitvoeren. Hierbij worden spelers gefeared voor 2 seconden. DIt is niet interruptbaar.
 • TIjdens de T’zala fase wordt alle damage die op de boss gedaan wordt naar T’zala overgeheveld door middel van Eternal Guardian. Multi dotters kunnen hier gebruik van maken!

Mythic+ keystone

 

Affixes

Trash