Welkom bij de Notice me Senpai~ Dungeon guide voor Temple of Sethraliss. In deze guide zullen we dieper in gaan op de dungeon instance in Vol’dun. Wat betreft Mythic+ verwachten wij dat men op de hoogte is van de terminologie. Indien dit niet het geval is verwijzen wij graag door naar de Algemene Mythic+ guide op dit blog.

Inhoud:

 

Lore

Eeuwen geleden offerde Sethraliss, een zeer krachtige slang Loa, om te voorkomen dat Mythrax zijn meester G’huun los liet in Azeroth. Na haar gevecht hebben haar aanhangers haar overblijfselen verplaatst en een tempel eromheen gebouwd. Dit in afwachting op haar wedergeboorte. Duistere krachten hebben de heilige tempel echter overgenomen in een poging om haar krachten voor zichzelf toe te eigenen.

Bosses

Adderis en Aspix

Dit stel krachtige Sethrak zijn op gezadeld met het beschermen van de tempel’s toegang. Iedereen die met het plan van hun meester zal bemoeien zal een spoedig einde kennen.

Notice me Senpai Dungeon guide temple of sethrakiss adderis and aspix

Deze fight wordt bepaald door welke boss het Lightning Shield heeft. Dit schild zal een flinke portie damage terug kaatsen naar alle spelers die de boss aanvallen met het schild en de abilities van de boss versterken. De boss die geen schild heeft zal overwegend wind aanvallen uitvoeren.

 • Iedereen dient de Cyclone Strike te ontwijken. Er zal altijd ruimte zijn om deze tornado’s te ontwijken. Deze aanval is afkomstig van Adderis.
 • Zodra Adderis 100% energie bereikt zal hij zijn aanval Arc Dash uivoeren. Zorg dat men verspreid staat om de schade te verminderen van deze aanval.  LET OP: deze aanval is te ontwijken.
 • De ability A Peal of Thunder van Adderis dient altijd ontweken te worden. Deze aanval doet zeer hoge nature damage en wordt gecast als Adderis 50% energie bereikt.
 • HEROIC/ MYTHIC: Zolang Adderis niet in bezit is van het Lighting Shield dienen spelers dicht bij Adderis te staan om mee te helpen met het soaken van Arcing Blade. Dit zal een ability zijn welke op m+ een tank zal kunnen one- shotten indien het team niet meehelpt met soaken.
 • Spelers die target zijn van de ability Conduction van Aspix moeten een 8 yards afstand behouden van andere spelers. Als deze debuff afloopt krijgen alle spelers in 8 yards van het target zeer hoge nature damage. Healers dienen rekening te houden met deze burst van damage.
 • Op 100% zal Aspix  de ability Static Shock uitvoeren. Dit zal vrij hoge nature damage doen, dus healers zullen hiermee rekening moeten houden. voor de rest zal Apsix middelmatige damage doen met Jolt, en Gust.
 • HEROIC/ MYTHIC: Aspix zal periodiek een speler targeten met Gale Force. Alle spelers, inclusief target, die tussen de boss en het target in staan zullen te maken krijgen met een push back effect..

Merektha

 

Notice me Senpai Dungeon Guide Merektha

Merektha is voorgekomen uit een experiment om een leger van onoverwinnelijke beesten te creëren. Terwijl haar eieren op het punt staan uit te komen is ze op zoek naar slachtoffers die zullen dienen als eten voor haar jongen.

Deze boss zal periodiek onder de grond verdwijnen en dient ontweken te worden. Periodiek zal de groep te maken krijgen met add waves welke zo snel mogelijk verslagen dienen te worden. Kijk weg van de boss als deze Blinding Sands cast!

 • De boss zal periodiek haar Noxious Breath uitvoeren. Deze aanval dient ontweken te worden net als de Toxic Pools die het achterlaat. LET OP: deze ability komt niet altijd op de tank en kan ook op andere spelers gecast worden.
 • Blinding Sands zal lichte AoE damage geven maar spelers die niet wegkijken verblinden voor 5 seconden. Dit lijkt op de ability Flash light uit Return to Kharazan.
 • Tijdens Burrow zit de boss onder de grond, echter dient ze wel ontweken te worden. Spelers die geraakt worden zullen te maken krijgen met een knockback en een flinke portie fysieke damage.
 • HEROIC/ MYTHIC: Spelers die vast komen te zitten door A Knot of Snakes dienen DIRECT bevrijdt te worden. Dit heeft de hoogste prioriteit in deze fight vanwege alle andere abilities van de boss. Het niet verwijderen van deze ability zal altijd resulteren in een dode speler omdat deze ability ruim 138+k damage over tijd zal doen. Deze ability kan direct verwijdert worden door een effect dat een target kan stunnen.
 • Tijdens de Hatch fases zal de groep te maken krijgen met 2 soorten adds:
  • Venomous Ophidian dient getanked te worden en zal door middel van Cytotoxin poison damage geven. Deze add dient zo snel mogelijk verslagen te worden
  • Sand- Crusted Strikers zullen voor een Dust Cloud zorgen. Hierin kunnen spelers deze adds niet targeten. Zorg dat ze eruit komen alvorens men ze kan verslaan.

Hoewel deze fight op papier aardig simpel is in uitvoering kan een enkele fout grote gevolgen hebben. Indien spelers niet op tijd weg kijken bij Blinding Sands zullen ze 5 seconden inactief zijn en geraakt kunnen worden door andere abilities. Als een speler niet uit de Knot of Snakes gehaald wordt resulteert dit altijd in een dode speler. Indien de adds niet snel verslagen worden wordt de damage dermate hoog dat de healer het bijzonder zwaar kan krijgen.

Galvazzt

 

Notice me Senpai Dungeon Guide Galvazzt

Door de corruptie in de tempel zich verspreid heeft de kracht van Sethraliss over lightning kwaadaardige elementals gespawned. Deze lopen nu rond in de kamers diep in de tempel. De sterkste van deze wezens is Galvazzt, welke letterlijk alles in zijn weg zal verpulveren.

Deze fight draait om het soaken van energy beams afkomstig van de de Energy Cores. Het niet soaken hiervan zal 100% gegarandeert resulteren in een wipe ongeacht itemlevel.

 • Periodiek zal een Energy Core verschijnen en een energy beam naar de boss toe stralen. Door middel van Galvanize absorbeert de boss deze energy. Spelers dienen op rotatie tussen deze Energy Cores en de boss in te gaan staan om de beams te soaken.
 • Spelers die soaken zullen te maken krijgen met Galvanize. Deze ability zorgt voor lichte damage op een speler, echter het effect stacked. Per stack zal de damage van Galvanize toenemen en veranderen in gemiddelde en hoge damage naarmate men langer soaked. Vanwege dit effect zullen spelers goed moeten communiceren en een rotatie maken in het soaken van beams. LET OP: wij raden af om de tank te laten soaken. Deze krijgt genoeg damage van de boss en Galvanize stacks kunnen zorgen dat de tank het lastig krijgt.
 • Als Galvazzt 100% energie bereikt zal deze doormiddel van Consume Charge zeer hoge AoE damage geven en een stack van Capacitance krijgen. Per stack van Capacitance wordt de boss 20% sterker. Het is daarom van uitermate belang dat deze ability niet zal triggeren door goed te soaken.
 • Door middel van Induction zal de boss lichte damage aan iedereen geven, echter de damage van deze ability zal toenemen met elke stack van Capacitance.

Deze fight gaat en staat met het soaken van de Energy Core beams. Het zal een vrij simpele fight worden als men het soaken goed doet. Healers dienen goed voorbereid te zijn want de soakers zullen snel toenemende damage krijgen tijdens soaken.

Avatar of Sethraliss

Notie me senpai Dungeon Guide: Temple of Sethrakiss Avatar of Sethraliss

Het hart van Sethraliss is in gevaar! Duistere krachten proberen haar voor zich te winnen. De avatar moet hersteld worden voordat duisternis haar overneemt!

Dit is fight die lijkt op de Valithria Dreamwalker encounter in Icecrown Citadel. Deze fight wordt gehaald door het verslaan van de adds en het goed gebruik maken van de mechanics die erbij horen. Op normal raden wij aan om de volgende prioriteit te leggen op de adds:

 1. Heart Guardian, mits geen Toads, anders eerst de Toads
 2. Hoodoo Hexers

Op Heroic/ Mythic mode raden wij de volgende prioriteit aan:

 1. Plague Doctor, mits geen Toads, anders eerste de Toads
 2. Heart Guardian
 3. Hoodoo Hexers

Op alle difficulties dient men rekening te houden met het volgende:

 • Tanks zullen rekening moeten houden met het feit dat de Heart Guardians toenemende damage zullen doen als ze lang in leven blijven. Dit komt door de ability Heart Attack, dit versterkt alle damage op het target met 20%.
 • Als een Heart Guardian doodgaat zal deze een Energy Fragment spawnen. Dit geeft gedurende 20 seconden life force terug aan de Avatar of Sethraliss.
 • Gebruik de Energy Fragment pas als alle Hoodoo Hexers zijn verslagen. Deze zullen alle 3 een cast doen van Taint wat ervoor zorgt dat de binnenkomende healing op de Avatar met 50% is gereduceerd. Het is optimaal als alle hexers dood zijn alvorens men het Energy Fragment gebruikt.
 • de Toads die zullen spawnen door Rain of Toads zullen altijd achter de healer aangaan. Door middel van de Plague debuff zullen naast damage ervoor zorgen dat healers 50% minder healing doen. Het is dus belangrijk dat deze Toads snel opgeruimd worden!
 • Periodiek zal de Heart of Sethraliss een Pulse uitvoeren welke AoE damage doet aan de hele groep. Healers dienen hier rekening mee te houden.
 • Spelers die binnen 3 yards van de Cardiac Shock ability staan zullen hoge damage krijgen. Ontwijk deze ability/
 • HEROIC/ MYTHIC: De Plague Doctor kan vrij verstorend werken. Door middel van Snake Charm zal een speler gedurende 15 seconden gepolymorphed worden. Dit kan dispelled worden. Met Chain Lightning zal de add AoE damage doen aan iedereen die te dicht op elkaar staat. Op Heroic en Mythic raden wij aan eerst de Plague Doctors te verslaan.

 

 

Mythic+ keystone

 

Affixes

Trash