Welkom bij de Notice me Senpai~ Tactics Guide voor Battle of Dazarl’alor: Champion of the Light
In deze guide zullen wij ingaan op de tactics die ontwikkeld zijn door de raid leader en guildmaster van Notice me Senpai~ (NmS). Houd er rekening mee dat deze tactics een richtlijn zijn en niet per se hoeven te werken voor jouw team. De huidige guide is momenteel op basis van Fatboss TV, Wowhead.com en eigen raid ervaring. Omdat in de Battle of Dazar’alor de Horde als Alliance beide verschillende bosses bevechten zullen sommige namen afwijken. De Tactics blijven voor beide kanten hetzelfde.

Inhoud:

Tactics

 

Algemeen

De Champion of the Light is de eerste boss in deze raid instance. De Horde zal het opnemen tegen Frida Ironbellows met haar Anointed Disciple en Darkforged Crusader. De Alliance zal het opnemen tegen Rezani Disciple met haar Rezani Disciple en Zandalari Crusader.

De eerste encounter in de Battle of Dazar’alor is een vrij korte encounter en bestaat in feite uit een enkele fase. Toch lijkt de encounter opgedeeld te zijn uit 2 fases, een boss fase en een add fase. Dit komt door de Seal veranderingen van de boss.

De boss begint met de Seal of Retribution buff. Indien men de Disciples of Crusader verslaan tijdens deze buff krijgt de boss direct 20 stacks Zealotry. Vanwege deze buff dient de raid groep als eerste de boss aan te vallen en de adds het liefst aan de andere kant van het veld te tanken. Als de boss haar Seal verandert naar Seal of Reckoning dient de raid groep te switchen naar de adds en deze te verslaan voordat de boss weer terug gaat naar Seal of Retribution

Als spelers de boss aanvallen dient men uit te kijken voor de Wave of Light ability. Deze zal altijd richting één van de adds gericht zijn. Indien de adds op 1 plek worden getanked zal deze Wave of Lightdan ook altijd naar hetzelfde punt gaan. Spelers die geraakt worden door deze ability krijgen een DoT welke zeer dodelijk is op Heroic of hoger. Tijdens de gehele encounter zal de Crusader de ability Blinding Faith casten. Iedereen die naar de Crusader kijkt als deze cast afloopt wordt verblind. LET OP: Tanks worden ook verblind als ze niet weggedraait staan en verliezen direct aggro. Tijdens deze fase kunnen de Heal en Penance casts van de Disciples worden genegeerd.

Als de boss de Seal of Reckoning cast dient de raid groep, behalve de tank, te switchen naar de adds. De add die de Judgement: Righteousness buff heeft gekregen heeft altijd voorrang. De damage van deze add is met 200% versterkt. Indien de Crusader deze buff krijgt is deze uitermate dodelijk voor tanks op Heroic of hoger. Wij raden dan ook aan deze add te kiten als tank indien de Crusader de buff krijgt. Tijdens het aanvallen van de adds dienen de Heals en de Penance casts zoveel mogelijk geïnterrupt te worden. Met name de Heal cast heeft prioriteit.

De adds dienen verslagen te worden voor de boss terug gaat naar de Seal of Retribution.

Zerg Tactic: Er bestaat een tactic die de adds compleet negeert. Deze tactic kan enkel worden uitgevoerd als de DPS voldoende is. Bij deze tactic wordt Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability gebruikt op start en focust men enkel de boss. Ook tijdens Seal of Reckoning zal de groep puur en alleen de boss als target hebben. Doel van deze tactic is om de boss te verslaan voordat de 2e wave van adds gespawned wordt.

Onafhankelijk van welke tactic gebruikt wordt raden aan om Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken op start van de encounter. Iedereen heeft zijn grote cooldowns beschikbaar en met de lage healthpool van de boss kan deze met een degelijke groep tot onder 50% of lager komen alvorens de seal change plaatsvindt. Indien de healers moeite hebben vanaf 30% health van de boss en zij de Avenging Wrath buff heeft, kan gekozen worden om hier Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken.

 

World of Warcraft DPS icoonMELEE

Wij raden aan om als melee voor de boss te stacken op de tank. Er vindt geen cleave plaatst en op deze manier zal men, mits de boss goed gepositioneerd wordt, altijd met de rug naar de Crusader staan. De Wave of Light spawned altijd net achter de tank, dus indien melee goed stacked zullen deze niet geraakt worden.

Focus tijdens de Seal of Reckoning op de adds die de Judgement: Righteousnessbuff heeft. Help met het intterupten van de Heal en Penance casts van de Disciples. LET OP: kijk weg als de Crusader de Blinding Faith cast bijna beëindigd heeft.

 

World of Warcraft DPS icoonRANGED

Wij raden aan om tussen de boss en de adds plaats te nemen maar wel dusdanig dat men met de rug naar de Crusader staat. Ontwijk de Wave of Light indien de adds toch teveel achter de ranged groep staat.

Focus tijdens de Seal of Reckoning op de adds die de Judgement: Righteousnessbuff heeft. Help met het intterupten van de Heal en Penance casts van de Disciples. LET OP: kijk weg als de Crusader de Blinding Faith cast bijna beëindigd heeft.

World of Warcraft HEAL icoonHEALERS

Tijdens de Seal of Reckoning verandering zal de boss de cast Judgment: Reckoning casten. Deze ability doet onvermijdelijke raid wide damage en is kan zeer dodelijk zijn op Heroic of hoger.

Hou rekening met spelers die geraakt worden door Wave of Light. Dit is een dispelable debuff, echter op normal of lager kan men ervoor kiezen dit te outhealen.

De tank die de adds tanked tijdens de Seal of Reckoning kan veel damage krijgen vanwege de Judgment: Righteousnessbuff. Help tanks die een gebuffte Crusader kiten door middel van speed bursts, en of grips.

Hou rekening met boss tanks die hoge stacks van Sacred Bladekrijgen/ hebben.

 

World of Warcraft TANKicoonTANKS

Tanks dienen af te spreken wie de adds tanked en wie de boss tanked. Wij raden aan om een tank met veel interrupt, stun en of grip mogelijkheden de adds te laten tanken.

De tank die de boss tanked kan het beste met zijn rug naar de adds gaan staan. De melee kan dan veilig op deze tank stacken zodat deze niet geraakt worden door de Wave of Light en of verblind worden door de Blinding Faith van de Crusader.

De tank die de adds tanked dient weg te kijken van de Crusader als deze de Blinding Faith cast. Indien dit niet gebeurt zal deze tank verblind worden en direct aggro verliezen. Een melee hit van de Crusader zal elke non-tank speler oneshotten. Indien de Crusader de Judgment: Righteousnessbuff krijgt raden wij aan om deze te kiten.

Afhankelijk van de tactic kan gekozen worden om als de adds verslagen zijn een tank swap uit te voeren zodat de boss tank zijn stacks van Sacred Blade kan droppen. Deze worden passief verkregen en zijn afkomstig van de boss.

Tanks dienen rekening te houden met de Avenging Wrath ability als de boss 30% health krijgt. Dit werkt net als de spelers paladin ability Avenging Wrathen versterkt haar abilities met 30%. Hou defensives over of time ze juist zodat men erover beschikt als de boss tank hoge stacks van Sacred Blade, de boss hoge stacks van Zealotry heeft of voor het 30%-0% health gedeelte.

 

Boss Abilities

Seal of Retribution:

Dit is een boss ability. De boss begint altijd met deze Seal. Tijdens deze Seal zal de boss periodiek raid wide damage doen door middel van de Retribution Wave. Daarnaast zal deze Seal ervoor zorgen dat allies die dichtbij staan 15% meer damage en healing doen. Ook zal de boss 20 stacks Zealotry krijgen als de adds doodgaan tijdens deze Seal. Het aanvallen van de boss tijdens Seal of Retribution zal NIET zorgen voor Zealotry stacks op de boss.

Seal of Reckoning:

Dit is een boss ability. De boss zal op 100% energie de Judgment: Reckoning cast uitvoeren alvorens te switchen naar deze Seal. Elke aanval op de boss resulteert in een stack van Zealotry. Enkel spelers die de Sacred Blade debuff hebben kunnen de boss aanvallen (enkel actieve tank). DPS dient dus te switchen naar de adds tijdens deze Seal. LET OP: indien DoT classes hun DoT’s verversen VOOR de Seal verandering zullen deze geen Zealotry stacks opleveren op de boss.

Zealotry:

Dit is een boss ability. De caster van deze ability (de boss) doet 2% meer holy damage. Deze ability stacked en zal niet verdwijnen gedurende de encounter. Hoe hoger de stacks hoe meer damage op de tank.

Avenging Wrath:

Dit is een boss abilty als de boss 30% health bereikt. De damage van de boss zal met 30% toenemen. Tanks dienen hiervoor defensives en cooldowns te bewaren.

Wave of Light:

Dit is een boss ability en zal altijd op één van de adds (vooral de Disciples) gecast worden. De Wave of Light doet hoge damage aan spelers die geraakt worden en geeft een DoT. Adds die geraakt worden zullen gedurende 7 seconden lang elke seconde met 5% gehealed worden. Deze ability kan offensief gedispelled worden. Denk hierbij aan de Spellsteal van de mage. Indien alle adds verslagen zijn kan de Wave of Light een vijand (iemand uit de raidgroep) targetten.

Judgment: Reckoning:

Dit is een boss ability. Net voor de Seal of Reckoning begint of eindigt zal deze ability gecast worden. Deze ability doet hoge raid wide damage. Healers dienen hiervoor cooldowns beschikbaar te houden.

Judgement: Righteousness:

Dit is een boss ability. Tijdens de Seal of Reckoning zal de boss een friendly target de buff Judgment: Righteousness geven. Deze buff verhoogt hun damage met 200% en healing met 150%. Deze targets hebben ten alle tijden de hoogste prioriteit.

Sacred Blade:

Dit is een boss ability. Deze debuff zal op de boss tank komen en stacked. Per stack krijgt de tank een x aantal holy damage per melee hit van de boss extra. Hoe hoger deze stacks hoe meer damage de boss tank dus krijgt. Wij raden aan om als de adds verslagen zijn dat de add tank de boss taunt, zodat de boss tank de stacks kan laten vervallen.

Consecration:

Dit is een abilty van de Crusader add. De Crusader zal periodiek Consecration op de grond leggen. Deze ability doet hoge damage aan spelers die erin staan en vermindert damage op de Crusader met 50%.

Blinding Faith:

Dit is een ability van de Crusader add. Als de cast van Blinding Faithis afgelopen zal deze iedereen die naar de Crusader kijkt verblinden voor 5 seconden. Om dit te voorkomen dient men weg gedraaid te staan van de Crusader. 

Heal:

Dit is een ability van de Disciple en healed een friendly (non-boss) target.

Penance:

Dit is een ability van de Disciple en lanceert een volley van holy light naar een target. Net als de Penance van de Discipline Priest zal dit damage doen op de target en de caster healen.

 

Glory of the Dazar’Alor Raider

Op deze encounter is op Normal of hoger de achievement Can I get a Hek Hek Hek Yeah?  te behalen.

In de boss area dienen alle spelers interactie te hebben met de Mysterious Trashpile, voordat men de encounter start. Hierdoor verkrijgt men de Jani’s Favor debuff.

Horde positie van de Mysterious Trashpile:

 

Alliance positie van de Mysterious Trashpile:

Jani’s Favor zal periodiek 3 spelers veranderen in een mini dinosaurus. Deze spelers krijgen een extra button ter beschikking om een NPC te bijten en een coin te verzamelen. Deze coin dient terug gebracht te worden naar de Mysterious Trashpile.

Om dit voor elkaar te krijgen dient men goed te communiceren. Wij raden aan om de eerste 3 spelers de Crusader te laten bijten en deze 3 coins naar de pile te brengen. Hierna kan deze add veilig verslagen worden volgens normale tactics.

De tweede wave van spelers die een dino worden kunnen het beste de Disciple bijten en hun coins naar de pile te brengen.

Daarna is het wachten op de 3e wave van spelers die vervolgens de boss dienen te bijten en de laatste 3 coins naar de pile te brengen.

Hierna kan de boss verslagen worden.