Welkom bij de Notice me Senpai~ Tactics Guide voor Uldir: Vectis
In deze guide zullen wij ingaan op de tactics die het progressie team van Notice me Senpai~ gebruikt voor deze boss in Uldir. Houd er rekening mee dat deze tactics een richtlijn zijn en niet per se hoeven te werken voor jouw team.

Inhoud:

Tactics

Algemeen

Wij raden aan om Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken op start. Deze encounter vindt plaats in 2 fases die elkaar afwisselen en is time based. Daarbij is het van groot belang dat de hoeveelheid Lingering Infection stacks zo laag mogelijk blijven. Op de start heeft de raid nog weinig last van hoge Lingering Infection stacks. Indien de healers het lastig hebben later in de encounter kan gekozen worden om op een later tijdstip Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken.

Gedurende de gehele encounter krijgt de raid te maken met de ability Omega Vector. Dit is een debuff die lichte shadow damage doet en vervolgens overspringt naar het dichtstbijzijnde target. De debuff zorgt voor een Lingering Infection stack. Indien de groep groot genoeg is raden wij aan 3 Omega Vector groepen te maken die allemaal gestacked in melee range van de boss staan. LET OP: de eerste Omega Vector applicatie is van cruciaal belang. Het kan voorkomen dat er meerdere personen van 1 aangewezen groep de debuff krijgen. Deze spelers zullen moeten zorgen dat de 1ste keer alle 3 de groepen voorzien worden van een Omega Vector. Nadat de 1ste Omega Vector is overgesprongen op de juiste personen kan iedereen terug naar zijn aangewezen groep.

Notice me senpai raid guide uldir vectis nms positie

 

Elke keer als de Omega Vector overspringt zal deze een stack van Lingering Infection aan zijn vorige target geven. Indien er 2 spelers met een Omega Vector in 1 groep zitten zullen deze Linger Infection stacks heel snel te hoog worden. Hoe hoger je stacks zijn van deze debuff des te meer damage men zal krijgen van de boss mechanics. Per stack van Linger Infection krijgt met +5% extra nature damage.

Deze encounter is zowel een DPS als Healer check voor je raid groep.

Fase 1: Probing its Hosts (1:30)

Deze fase duurt altijd 1 minuut en 30 seconden. Naast de Omega Vector zal de groep te maken krijgen met de abilities Contagion en Gestate. Periodiek zal de boss Contagion casten en AoE damage doen aan alle spelers. Deze ability is onvermijdelijk en healers zullen hierop voorbereidt moeten zijn. LET OP: deze ability doet meer damage naarmate men meer Lingering Infection stacks heeft.

Tijdens Gestate zal een speler direct gestunned worden en shadow damage aan spelers in 5 yards doen. Het is van belang dat spelers lichte afstand bewaren van het target. Naast de stun en AoE damage zal deze ability ook een add spawnen: de Plague Amalgam. Deze add dient direct door de offtank opgepakt te worden omdat deze melee hits zal uitvoeren.

Het is van uitermate belang dat deze add zo snel mogelijk verslagen wordt. De add voert namelijk de cast Immunosuppression uit welke een raid wide healing absorptie als gevolg heeft. Deze ability stacked. Zorg dus dat de DPS direct deze add focused en zo snel mogelijk verslaat om te zorgen dat er geen healing probleem kan ontstaan.

De tanks zullen in deze fase te maken krijgen met de Evolving Affliction debuff. Deze doet gemiddelde nature damage en stacked. Wij raden een tank swap op 2 stacks aan. Afhankelijk van gearing kan gekozen worden om op 3 stacks te tank swappen. LET OP: aangezien deze ability nature damage doet wordt de ability versterkt door de stacks van Lingering Infection.

Fase 2: Spreading Pandemic (35 sec.)

De raid zal in deze fase nog steeds te maken hebben met de Omega Vector. Wij raden aan om de groepen bij elkaar te houden en elke een deel van het speelveld toe te bedelen om de Plague Bombs te soaken en de Omega Vector binnen de groep te houden:

Notice me senpai raid guide uldir vectis nms positie 2

De 2e fase duurt slechts 35 seconden maar is echter van groot belang. In deze fase zal de boss veranderen in een blood pool die zich kan verplaatsen over het speelveld. Het aanraken van deze pool zal Lingering Infection stacks triggeren. Daarnaast zal vanuit deze pool de Blood Geyser ability voortkomen. Dit zijn lijnen van opspuwend bloed die in een rechte lijn vanaf de blood pool van de boss zullen bewegen. Dit is een aanval in de vorm van een trechter en lijkt op de de aanval Sanguine Static van Taloc. Tussen de lijnen van bloed is het veilig. Het aanraken van deze ability zorgt voor Lingering Infection stacks.

Van groot belang is het soaken van de Plague Bomb ability. Dit zijn cirkels waar na 8 seconden een Plague Amalgam add spawnt. Het is van uitermate belang dat deze adds niet spawnen. Om dit te bereiken dient per Plague Bomb puddle 1 speler te staan om te soaken. Deze spelers zullen gemiddelde damage krijgen dus healers zullen hier rekening mee moeten houden. Terwijl men soaked dient men de Blood Geysers te ontwijken om Lingering Infection stacks te voorkomen.

 

 

World of Warcraft DPS icoonMELEE

Zorg ten alle tijden dat men in de aangewezen Omega Vector groep staat en ook naar het afgesproken gebied loopt in fase 2 om Plague Bombs te soaken.

Fase 1:

Blijf in de aangewezen Omega Vector groep en focus op de Plague Amalgam add zodra deze spawned. Indien er 2 Omega Vectors in dezelfde groep zijn bij de 1ste applicatie dient 1 van de Omega Vector spelers naar een groep te lopen die geen Omega Vector heeft. Als de debuff is overgesprongen kan men terug naar de oorspronkelijke groep.

Fase 2:

Blijf in de aangewezen Omega Vector groep en loop naar het aangewezen gebied om Plague Bombs te soaken. Ontwijk ten alle tijden de Blood Geysers en de Liquefy pool van de boss als deze beweegt. Zorg dat Plague Amalgams zo snel mogelijk verslagen worden indien deze nog actief zijn of actief worden omdat er niet goed is gesoaked.

World of Warcraft DPS icoonRANGED

Zorg ten alle tijden dat men in de aangewezen Omega Vector groep staat en ook naar het afgesproken gebied loopt in fase 2 om Plague Bombs te soaken.

Fase 1:

Blijf in de aangewezen Omega Vector groep en focus op de Plague Amalgam add zodra deze spawned. Indien er 2 Omega Vectors in dezelfde groep zijn bij de 1ste applicatie dient 1 van de Omega Vector spelers naar een groep te lopen die geen Omega Vector heeft. Als de debuff is overgesprongen kan men terug naar de oorspronkelijke groep.

Fase 2:

Blijf in de aangewezen Omega Vector groep en loop naar het aangewezen gebied om Plague Bombs te soaken. Ontwijk ten alle tijden de Blood Geysers en de Liquefy pool van de boss als deze beweegt. Zorg dat Plague Amalgams zo snel mogelijk verslagen worden indien deze nog actief zijn of actief worden omdat er niet goed is gesoaked.

World of Warcraft HEAL icoonHEALERS

Zorg ten alle tijden dat men in de aangewezen Omega Vector groep staat en ook naar het afgesproken gebied loopt in fase 2 om Plague Bombs te soaken.

Fase 1:

Blijf in de aangewezen Omega Vector groep en focus op de Plague Amalgam add zodra deze spawned. Indien er 2 Omega Vectors in dezelfde groep zijn bij de 1ste applicatie dient 1 van de Omega Vector spelers naar een groep te lopen die geen Omega Vector heeft. Als de debuff is overgesprongen kan men terug naar de oorspronkelijke groep.

Hou als healers rekening met spelers die de Omega Vector debuff krijgen. Deze spelers krijgen damage en zullen gehealed moeten worden. Daarnaast dienen healers rekening te houden met de toenemende damage van Contagion. Hoe hoger de Lingering Infection stacks hoe hoger de damage van deze ability.

Healers dienen ook rekening te houden met toenemende damage op de tanks van de Evolving Affliction, naar mate de Lingering Infection stacks toenemen.

Fase 2:

Blijf in de aangewezen Omega Vector groep en loop naar het aangewezen gebied om Plague Bombs te soaken. Ontwijk ten alle tijden de Blood Geysers en de Liquefy pool van de boss als deze beweegt. Zorg dat Plague Amalgams zo snel mogelijk verslagen worden indien deze nog actief zijn of actief worden omdat er niet goed is gesoaked.

World of Warcraft TANKicoonTANKS

Zorg dat men ten alle tijden op de aangewezen tank plekken staan om te voorkomen dat men Omega Vector krijgt als tank.

Fase 1:

Tank swap op 2 stacks van Evolving Affliction. De off-tank dient de Plague Amalgam te taunten zodra deze actief is.

Fase 2:

Soak eventuele Plague Bomb spawns op het voor de tanks aangewezen gebied. Ontwijk ten alle tijden de Blood Geysers om stacks van Lingering Infection te voorkomen.

 

 

Boss Abilities

 

Omega Vector

Deze ability is ver weg de belangrijkste mechanic in heel de encounter. Als de groep deze ability onder controle heeft dan is de rest van de encounter een kwestie van herhalen tot de boss verslagen is.

De Omega Vector is een debuff die voor 10 seconden lang damage doet aan het target. Als deze afloopt verspringt deze naar de dichtstbijzijnde speler en laat een stack Lingering Infection achter op zijn voorgaande target.

De positionering is van uitermate belang. Wij hebben de initiële manier van Fatboss toegepast om 3 groepjes te vormen (4 op een 20+ groep) echter in de intermissie hebben wij elk groepje een specifieke plek gegeven waar spelers moeten de Plague Bombs moeten soaken. In de oorspronkelijke Fatboss guides houden ze het huidige target van de omega vector met 1 soaker op de aangewezen plekken per groep. De rest van de groep verspreid zich om de Plage Bombs te soaken. Kijk voor je eigen groep wat het beste werkt en denk goed na over positionering. Deze fight valt of staat met positionering voor deze debuff.

Lingering Infection

Alle abilities van Vectis zullen voor een stack van Lingering Infection zorgen. Per stack zal de speler 5% extra nature damage ontvangen. Hoe hoger de stacks zijn hoe meer damage alle abilities van Vectis dus worden.

Key in deze encounter is om deze stacks zo laag mogelijk te houden en in het beste geval enkel de onvermijdelijke Lingering Infection te krijgen van onvermijdelijke abilities zoals Omega Vector. 

Dit houdt in dat spelers in fase 2 de Blood Geyers moeten ontwijken. Het aanraken hiervan zorgt voor stacks van Lingering Infection die ontweken kunnen worden. Het soaken van een Plague Bomb levert geen stack op.

Evolving Affliction

Deze ability is een DoT die de boss op de actieve tank plaatst. Deze DoT duurt 12 seconden en stacked.  Wij raden een tank swap op 2 stacks aan, echter afhankelijk van healthpools en ilvl van de tanks kan gekozen worden om soms op 3 stacks een tank swap te doen.

LET OP: deze ability wordt versterkt voor elke Lingering Infection stack.

Contagion

De boss zal periodiek een AoE burst doen en hoge Nature damage doen aan alle spelers. Dit is een onvermijdelijke ability en enkel immuniteiten en defensieve cooldowns kunnen helpen de schade hiervan te verminderen als men hoge stacks Lingering Infection heeft.

LET OP: deze ability wordt versterkt door elke Lingering Infection stack.

Gestate

Deze ability stunned een speler direct en doet gemiddelde shadow damage aan spelers binnen 5 yards voor 5 seconden. Daarnaast spawned deze speler de Plague Amalgam add als de debuff afloopt.

Omdat de damage meevalt van deze ability raden wij aan om gewoon gestacked te blijven staan binnen de Omega Vector groepjes.

Plague Amalgam

LET OP: deze add heeft ten alle tijden de absolute prioriteit. Focus de add en cleave te boss als deze spawned. Niet andersom. De add cast namelijk Immunosuppression. Deze cast kan niet worden geïnterrupt en kan stacken. Bij elke stack krijgen alle spelers een healing absorptie schild welke per difficulty verschilt. Hoe sneller de add dood gaat hoe minder healing absorptie shields gespawned zullen zijn en hoeven de healers hier dus geen mana aan te verspillen.

Notice me Senpai raid guide Uldir Vectis almagam

Deze mana is van uitermate belang als de groep hoge stacks van Lingering Infection gaat krijgen. Focus op deze add is daarom dus van uitermate belang. Hoge DPS moeten dus ook op de add focussen ipv op de boss. 2 casts van deze add is vrijwel een gegarandeerde wipe zodra de stacks van Lingering Infection hoger gaan worden.

Liquefy

Tijdens liquefy zal de boss in een puddle van bloed veranderen. Spelers die deze puddle raken krijgen Lingering Infection stacks Tijdens deze fase kan de puddle van de boss over het speelveld bewegen en zal deze de bron zijn van de Blood Geyser ability. Dit zijn een drietal lijnen van opspuwend bloed die iedereen die het raakt damage doet en Lingering Infection. Spelers die in een Plague Bomb staan kunnen binnen de cirkel van Plague Bomb deze ability ontwijken.

Plague Bomb

Tijdens de Liquefy fase zal vectis een x aantal Plague Bombs afschieten, deze landen in de Plague Bomb cirkels en dienen per bomb door 1 speler gesoaked te worden. Deze soak zal lichte damage doen aan spelers die soaken en spelers die in 6 yards staan van de ability.
LET OP: als een Plague Bomb niet gesoaked wordt zal er een Plague Amalgam spawnen!