Welkom bij de Notice me Senpai~ Tactics Guide voor Uldir: Zek’voz, Herald of N’zoth
In deze guide zullen wij ingaan op de tactics die het progressie team van Notice me Senpai~ gebruikt voor deze boss in Uldir. Houd er rekening mee dat deze tactics een richtlijn zijn en niet per se hoeven te werken voor jouw team.

Inhoud:

Tactics

Algemeen

Na het verslaan van MOTHER is Zek’voz één van de 4 raid bosses waaruit gekozen kan worden. Na de Great Sundering kwam Zek’voz naar Zanadalar om deze geïsoleerde stam te bekeren tot N’zoth. Hij was bereid om ze hiervoor verleiden, om te kopen, te vleien, te corrumperen, of zelfs te doden. Waar hij echter geen rekening mee gehouden had waren de defensieve middelen van Uldir. Hij werd gevangen genomen, bestudeerd en ontleed. Diep in de archieven van de Titans wacht hij zijn kans af op te ontsnappen.

Deze fight bestaat uit 3 fases waarbij de boss verschillende abilities zal krijgen en toepassen. De fase overgangen zullen plaatsvinden op 65%, en 30%. Wij raden aan om Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken in fase 3 waarin de groep te maken krijgt met versterkte abilities. Elke fase wordt gekenmerkt door extra abilities boven op de abilities die de boss.

Gedurende de gehele encounter zal de groep te maken krijgen met de Surging Darkness ability als deze 100% energie heeft bereikt. Deze ability zorgt voor 3 explosies verspreid over 3 ronde zones die zeer hoge damage opleveren aan spelers die erin staan. De volgorde van de zones is random maar er zullen altijd 2 zones ontploffen en dus 1 zone veilig.

Notice me Senpai raid tactics Zekvoz surging darkness

Spelers dienen zo snel mogelijk naar een veilige zone te bewegen zodra deze ability begint. LET OP: dit kan visueel soms lastig te zien zijn. Wij raden aan om de energie balk in de gaten te houden en richting de boss te bewegen voordat de cast gaat plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat men hetzij in zone 1 of zone 2 staat. Hierdoor kunnen spelers snel bij de verschillende zones. LET OP: dit geldt ook voor de tanks.

notice me senpai raid guide uldir halls of control zekvoz

De groep krijgt ook continue te maken met damage van de Titan SparkDit zorgt ervoor dat een random groep van spelers bursts van arcane damage krijgen. Deze damage kan niet ontweken worden en healers dienen hier rekening mee te houden, zeker als dit samenvalt met andere abilities.

Gedurende de fight zullen de tanks hun tank swap mechanic in de gaten moeten houden. De boss dient ten alle tijden weggedraaid te zijn van de groep vanwege de Void Lash en de Shatter abilities. Bij Void Lash zal de boss een schokgolf voor zich uit casten en iedereen die hierdoor geraakt wordt zal een 8 seconden debuff krijgen. Deze debuff stackt en zorgt voor 25% minder healing. De Shatter ability zorgt voor hoge fysieke damage en de tank zal dan ook mitigation/ defensive moeten gebruiken hiervoor. De 2e keer dat de tank de Shatter ability krijgt zal de damage van deze ability met 50% versterkt zijn. Na de Shatter ability zal de boss een tweede maal Void Lash uitvoeren.

Er zijn twee manieren waarop de tanks hiermee kunnen omgaan:

Tank swap 1:

 • Tank 1 krijgt Void Lash 1
 • Tank 1 krijgt Shatter en gebruikt defensive/ mitigation
 • Tank 1 krijgt Void Lash 2
 • Tank 2 taunt en krijgt Void Lash 1
 • Tank 2 krijgt Shatter en gebruikt defensive/ mitigation
 • Tank 2 krijgt Void Lash
 • Tank 1 taunt en begint weer opnieuw

Tank swap 2:

 • Tank 1 krijgt Void Lash 1
 • Tank 1 krijgt Shatter en gebruikt defensive/ mitigation
 • Tank 2 taunt en krijgt Void Lash 2
 • Tank 1 taunt en krijgt Void Lash
 • Tank 2 taunt en krijgt Shatter en gebruikt defensive/ mitigation
 • Tank 2 krijgt Void Lash 2
 • Tank 1 taunt en krijgt Void Lashen Shatter aangezien tegen deze tijd de debuff zeer waarschijnlijk gedropt zal zijn.

De tank swap 2 lijkt een beetje op de tank swap van Ursoc in de Emerald Nightmare. Wij raden, indien de tanks dit aankunnen qua defensives, tank swap 1 aan. Mocht de damage te groot worden op de tanks kan gekozen worden voor tank swap 2. We hebben gemerkt dat er zeker 8 seconden tussen Void Lashen Void Lash 1 zit. Dus de stap dat Tank 1 na Void Lash 2 taunt is niet altijd nodig.

Fase 1 (tot 70/ 65%):

Naast de Surging Darkness, Titan Spark en de Tank swap mechanics zal de boss nu ook de Eye beam ability gaan uitvoeren. Deze ability zal een random speler markeren en na enkele seconden zal deze geraakt worden door een beam. Deze beam doet shadow damage en zal proberen over te springen naar spelers die dichtbij staan. Het is daarom van belang dat spelers afstand bewaren van elkaar en de groep tijdens deze ability. Per sprong die de ability maakt zal de damage toenemen. Deze ability kan samenvallen met Surging Darkness!

In deze fase zal de groep te maken gaan krijgen met de Silithid Warrior adds. Deze hebben een gefixeerde spawn plek en kunnen gestunnen en gecc’ed worden. De adds zullen op een speler fixeren en zodra deze hun target bereiken zullen ze flinke melee damage doen en de Jagged Mandible  DoT geven. Deze DoT stacked. Op dit moment vinden er geen spawns plaats tijdens of net voor een Surging Darkness.
Aangeraden wordt om de boss met zijn voorkant richting de add spawns te tanken. Op deze manier zullen de adds altijd door de boss richting de groep lopen. De spelers dienen de adds te stunnen en te cc’en en te verslaan terwijl de boss gecleaved wordt (dus niet andersom!). Indien groepen hier moeite mee hebben raden wij aan zodra de add spawns plaats vinden hier op te focussen en ze vlak bij hun spawn punten te cc’en en te stunnen.

Fase 2 (65% – 30%):

Naast de Surging Darkness, Titan Spark, Tank swap, krijgt de boss nieuwe abilities in deze fase. De groep krijgt nu te maken met de Roiling Deceit. Deze 12 seconden durende DoT zal na afloop een Ominous Cloud spawnen. Dit zijn een soort groenige wolkjes welke niet verdwijnen en zullen bewegen (LET OP: wij hebben op normal ondervonden dat ze niet bewegen. Dit kan op HEROIC/ MYTHIC mogelijk wel het geval zijn). Wij raden aan om deze Ominous Clouds zo ver mogelijk van de groep aan de zijkanten van het speelveld te leggen. LET OP: deze ability kan plaatsvinden tijdens de Surging Darkness.

notice me senpai raid guide uldir halls of control ominous cloud

Als spelers door de Ominous Clouds bewegen zullen er Guardian of Yogg – Saron spawnen. Deze add MOET getanked worden en is zeer gevaarlijk. Als de adds 100% energie bereiken zullen ze de ability Shadow Nova casten wat hoge burst damage geeft. Het is uiteraard de bedoeling dat spelers NIET door de Ominous Clouds moeten lopen echter mocht er toch een add spawnen dan dient deze DIRECT getarget te worden door de groep. Healers dienen direct de groep op te healen en zich voor te bereiden op een eventuele Shadow Nova cast.

Tijdens deze fase zullen er ook 3 Nerubian Voidweavers spawnen in het midden in een drie hoek. Deze adds casten Void Bolts welke geinterrupt kunnen worden. Zorg dat deze adds snel verslagen worden, ze kunnen worden gestunned, hard cc’ed en gegript worden. Zorg ook ervoor dat er zo min mogelijk casts van de Void Bolt doorkomen.  LET OP: deze adds kunnen spawnen tijdens de Surging DarknessWij raden aan om tijdens een Surging Darkness deze adds te hard cc’en/ te stunnen.

LET OP: Nerubian Voidweavers, Roiling Deceit en Ominous Clouds blijven tijdens de transitie naar de laatste fase aanwezig. Er zullen in fase 3 geen nieuwe Roiling Deceit debuffs of Nerubian Voidweavers spawnen. De Ominous Clouds zullen wel aanwezig blijven.

Fase 3 (vanaf 30%):

In deze fase krijgt de groep nog steeds te maken met de Surging DarknessTitan Spark. De damage van de Titan Spark zal verhoogd zijn vanwege de Overload buff op de boss. Wij raden aan om in deze fase de Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken zodra men de Orb of Corruption buffs begint te krijgen.

De groep krijgt nu te maken met de Orb of Corruption. Dit is een orb die langzaam naar beneden zakt en zodra deze de grond raakt hoge burst damage aan de raid zal geven. Een speler zal in de dropzone moeten gaan staan om dit te voorkomen. Zodra de orb de speler raakt en dus gesoaked wordt zal het gebied naar voren springen in de richting waar de speler naar kijkt die gesoaked heeft. De Orb zal langzaan naar boven gaan en op zijn top weer langzaam naar beneden zakken. Deze orb moet elke keer opgevangen worden omdat anders de damage in combinatie met Titan Spark snel de healers kan overwelmen. LET OP: deze orb zal actief zijn tijdens de Surging Darkness

Het opvangen van deze orb heeft een nuttig bijkomstig effect. De speler die de orb opvangt zal een 30 seconden durende Corruptor’s Pact buff krijgen waarbij deze 100% meer health, damage en healing done doet. Wij raden dan ook aan om een soak rotatie op te stellen zodat meerdere spelers de buff krijgen. Maar LET OP: spelers waarvan de debuff afloopt zullen te maken krijgen met Will of the CorruptorDit betekend dat de speler gemind controlled wordt en hiervan bevrijd wordt als deze terug gebracht wordt tot 50% health. Spelers in de MC hebben absolute prioriteit en kunnen/ moeten gestunned/ gecc’ed worden. De spelers die onder invloed van de Will of the Corruptor zijn zullen de ability Psionic Blast spammen. Dit doet raidwide burst damage en dient zo veel mogelijk te voorkomen worden door te cc’en en te stunnen.

 

World of Warcraft DPS icoonMELEE

Zorg dat men altijd achter de boss staat om te voorkomen dat men niet door Void Lash geraakt wordt. Ontwijk ten alle tijden de Surging Darkness

Fase 1:

Hou de add spawns van de Silithid Warriors in de gaten en zorg dat men op tijd stuns en cc’s gebruikt om de adds tegen te houden. Focus ten alle tijden op deze adds als ze bij de boss zijn. Neem voldoende afstand van de groep als men target is van de Eye Beam.

Fase 2:

Zorg dat men naar de zijkanten loopt om de Ominous Clouds te droppen als de debuff van Roiling Deceit afloopt. LET OP: zorg dat men niet door andere Ominous Clouds loopt om een add spawn te voorkomen. Indien er toch een add spawn plaatsvind dient deze de absolute DPS prioriteit te hebben.

Focus de Nerubian Voidweavers zodra deze spawnen. Interrupt en stun ze zo veel mogelijk.

Fase 3:

Soak de Orb of Corruption in volgorde. Stun and intterupt de Mind controlled spelers en haal ze zo snel mogelijk uit hun MC.

World of Warcraft DPS icoonRANGED

Zorg dat men altijd achter de boss staat om te voorkomen dat men niet door Void Lash geraakt wordt. Ontwijk ten alle tijden de Surging Darkness

Fase 1:

Hou de add spawns van de Silithid Warriors in de gaten en zorg dat men op tijd stuns en cc’s gebruikt om de adds tegen te houden. Focus ten alle tijden op deze adds als ze bij de boss zijn of zodra deze in range zijn. Neem voldoende afstand van de groep als men target is van de Eye Beam.

Fase 2:

Zorg dat men naar de zijkanten loopt om de Ominous Clouds te droppen als de debuff van Roiling Deceit afloopt. LET OP: zorg dat men niet door andere Ominous Clouds loopt om een add spawn te voorkomen. Indien er toch een add spawn plaatsvind dient deze de absolute DPS prioriteit te hebben.

Focus de Nerubian Voidweavers zodra deze spawnen. Interrupt en stun ze zo veel mogelijk.

Fase 3:

Soak de Orb of Corruption in volgorde. Stun and intterupt de Mind controlled spelers en haal ze zo snel mogelijk uit hun MC.

World of Warcraft HEAL icoonHEALERS

Zorg dat men altijd achter de boss staat om te voorkomen dat men niet door Void Lash geraakt wordt. Ontwijk ten alle tijden de Surging DarknessHou rekening mee met de continue aanwezige damage van de Titan Spark ability.

Fase 1:

Hou de add spawns van de Silithid Warriors in de gaten, indien men beschikt over cc’s en stuns gebruik deze op de adds. Neem voldoende afstand van de groep als men target is van de Eye Beam en of hou rekening met spelers die hiervan target zijn.

Fase 2:

Zorg dat men naar de zijkanten loopt om de Ominous Clouds te droppen als de debuff van Roiling Deceit afloopt. LET OP: zorg dat men niet door andere Ominous Clouds loopt om een add spawn te voorkomen. Indien er toch een add spawn plaatsvind dient deze de absolute DPS prioriteit te hebben. Hou rekening met de 12 seconden durende DoT op de spelers die Roiling Deceit hebben.

Focus de Nerubian Voidweavers zodra deze spawnen. Interrupt en stun ze zo veel mogelijk indien men over deze abilities beschikt. Spelers die geraakt worden door de Void Bolts zullen aanzienlijke damage krijgen boven op de Titan Spark en Roiling Deceit abilities.

Fase 3:

Soak de orb in volgorde. Stun and intterupt de Mind controlled spelers en haal ze zo snel mogelijk uit hun MC. LET OP: deze spelers hebben slechts 50% health als ze uit hun MC komen en dienen direct gehealed te worden omdat de Titan Spark ability in deze fase versterkt is.

World of Warcraft TANKicoonTANKS

Zorg dat men altijd de boss wegdraait van de groep om te voorkomen dat deze door Void Lash geraakt wordt. Ontwijk ten alle tijden de Surging DarknessSpreek met de mede tank af voor welke tank swap mechanic men kiest en hou hier gedurende de hele fight rekening mee.

Fase 1:

Hou de add spawns van de Silithid Warriors in de gaten en zorg dat men op tijd stuns en cc’s gebruikt om de adds tegen te houden.

Fase 2:

Help eventueel mee met het cc’en en stunnen en interrupten van de Nerubian Voidweavers zodra deze spawnen. Interrupt en stun ze zo veel mogelijk.

Fase 3:

Help eventueel mee met het breken van de MC en of het stunnen en interrupten van deze spelers. LET OP: zorg als tank dat je nooit de orb soaked.

Boss Abilities

Titan Spark

Deze ability zal gedurende de hele encounter aanwezig zijn. De kapotte Titan Disc aan de zijkant zal periodiek gemiddelde Arcane damage geven aan alle spelers. De frequentie waarbij dit gebeurt zal in fase 3 verhoogd worden vanwege de ability Overload

Surging Darkness

Deze ability zal gedurende de hele encounter aanwezig zijn en is zeer dodelijk. Zodra de boss 100% energy bereikt zal deze ability getriggered worden. Het spawnt 3 cirkels waarbij telkens 2 cirkels “onveilig” worden doordat ze gevuld worden met Shadow damage. Er zal dus altijd 1 veilige plek zijn. De opbouw van de cirkels is in het onderstaande plaatje te zien:

Notice me Senpai raid tactics Zekvoz surging darkness

Zone 1 is altijd de baas en vanuit daar waaiert de ability uit.

Might of the Void

De boss zal een serie van aanvallen uitvoeren op de actieve tank. Tanks moeten hierbij goed opletten op het gebruik van hun defensives. Dit is tevens de tank swap mechanic en zal ten alle tijden aanwezig zijn in de encounter. De serie bestaat altijd uit 2x Void Lash en 1 keer een Shatter. Voor een uitgebreide tank swap uitleg zie Algemeen.

Void Lash

De boss zal een aantal dodelijke tentakels summonen en zeer hoge shadow damage geven aan de actieve tank. Daarnaast zal het een 8 seconden durende debuff geven waarbij de healing op de actieve tank met 25% op normal en 50% op HEROIC/ MYTHIC vermindert wordt. Dit effect kan stacken. LET OP: deze ability heeft een cleave effect. Zorg als off-tank dat je nooit te ver voor de boss staat bij deze ability.

Shatter

De boss zal uiterzonderlijk hoge fysieke damage geven op de actieve tank. Gebruik van mitigation en andere damage reducerende abilities is absoluut een must. Deze ability laat een 40 seconden durende debuff achter op de tank waardoor fysieke damage met 50% verhoogd wordt. Het is daarom van uitermate belang dat de tank met deze debuff niet een 2e keer deze ability krijgt.

Eye Beam

Deze ability vind enkel plaats in fase 1 tot 65% health. De Eye Beam zal een target focussen en gemiddelde damage aan deze speler doen. Belangrijk is om afstand te nemen van de groep zodra deze ability plaatsvind omdat de Eye Beam naar het dichtstbijzijnde taget zal overspringen en zal versterken in damage.

Silithid Warrior

Enkel in fase 1 zullen deze adds gespawned worden. Ze zullen spawnen op vaste punten in de kamer en altijd richting de DPS/ Healers lopen. Ze kunnen geslowed, gecc’ed en gestunned worden. Als de adds de speler bereiken die ze targeten zal deze de debuff Jagged Mandible krijgen. Op HEROIC/ MYTHIC zullen targets ook nog geslowed worden. Deze ability stacked.

Wij raden bovenstaande positionering aan. Op deze manier zullen de adds altijd door de boss richting de spelers lopen. Daar kunnen ze gestunned worden zodat men de boss kan cleaven. Focus altijd de adds en cleave de boss, niet andersom.

Roiling Deceit

Deze ability vind plaats in fase 2. Yogg-saron corrumpeert het target en geeft een DoT die na afloop de Ominous Cloud achterlaat.

notice me senpai raid guide uldir halls of control ominous cloud

Deze wolken spawnen een Guardian of Yogg-Saron als een speler er te dicht of doorheen loopt. Deze adds hebben altijd absolute prioriteit. Indien ze 100% energie bereiken zullen ze de Shadow Nova casten en hoge shadow damage aan alle spelers geven. Wij raden dan ook aan om de debuffs op de volgende posities te droppen:

Door de boss in het midden te plaatsn (de driekhoek in het speelveld) kan men de Ominious Clouds op veilige posities plaatsen dat men ze niet aan raakt ten tijde van andere abilities. LET OP: deze wolken verdwijnen niet en zijn aanwezig in fase 3. Tevens hebben wij niet gemerkt dat ze bewegen zoals de dungeon journal aangeeft. Dit kan op HEROIC/ MYTHIC mogelijk wel gebeuren.

Nerubian Voidweaver

In fase 2 worden deze adds gesummoned. Deze adds spawnen doorgaans op de hoekpunten van de driekhoek, echter hebben wij gemerkt dat als de boss daar getanked wordt hun positionering verandert. Deze adds MOETEN geinterrupt worden, en kunnen gestunned en gecc’ed worden. Elke cast van Void Bolt doet zeer hoge shadow damage aan spelers.

Overload

In fase 3 zal kapotte titan disc geactiveerd worden en zal de frequentie waarmee deze damage doet aan de groep verhoogd worden. LET OP:  de damage per keer blijft gelijk, het wordt echter frequenter waardoor de AoE damage op de groep snel uit de hand kan lopen.

Orb of Corruption

Deze ability vindt plaats in fase 3  De paarse orb zal naar beneden komen en indien deze niet opgevangen wordt zal deze zeer hoge raid wide damage geven. De orb dient elke keer door 1 speler opgevangen te worden en verder springen in de kijk richting van deze speler. Hierdoor kan men dus de richting van de orb bepalen en beinvloeden. Spelers die de orb soaken krijgen de Corruptor’s Pact. Hierdoor doen spelers 100% meer damage, healing en krijgen ze ook 100% meer health. Als de buff afloopt verandrt deze in Will of the Corruptor…een mind control .

Will of the Corruptor

Spelers die onder invloed van deze debuff zijn zullen gemind controlled worden. Deze MC verdwijnt als ze 50% damage hebben ontvangen. Terwijl spelers onder invloed zijn van de Wil of the Corruptor zullen ze Psionic Blast casten. Deze cast doet damage aan het target en zorgt dat ze gefeared worden. Deze fear is uitermate gevaarlijk omdat rondom het speelveld de Ominous Clouds liggen. Spelers die erin gefeared worden zullen de Guardian of Yogg-Saron laten spawnen.