Welkom bij de Notice me Senpai~ Tactics Guide voor Ny’alotha the waking city – Maut
In deze guide zullen wij ingaan op de tactics die ontwikkeld zijn door de raid leader en guildmaster van Notice me Senpai~ (NmS). Houd er rekening mee dat deze tactics een richtlijn zijn en niet per se hoeven te werken voor jouw team. De huidige guide is momenteel op basis van Fatboss TV, Wowhead.com en eigen raid ervaring.

Inhoud:

Tactics

Algemeen

toen de Aqir uit het woestijnzand van Uldum verrezen, bouwde hun profeten een grote constructie van een Obsidian destroyer. Deze werd voorzien van de essence van de Old gods…Maut was geboren. Gedreven door een onverzadigbare drang naar magie consumeerde Maut zijn makers en liet hun lichamen achter in de brandende zon van Uldum…om te verrotten.

Afhankelijk van welke route er gekozen wordt is Maut de 2e of 3e encounter in Ny’alotha the waking city. Het is een encounter die bestaat uit 2 fases die elkaar afwisselen. Wij raden aan om Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken op de start van de encounter. Tevens raden wij aan om de Dark Manifestation adds te negeren en volledig de baas te focussen. Tegen de tijd dat Maut 100% mana heeft zal hij rond de 50% health leven zitten. Indien een groep moeite heeft om fase 2 te doorkomen kan gekozen worden om hier Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken, dit heeft wel een nadeel waar we hieronder verder op in zullen gaan.

Fase 1 Obsidian Destroyer:

Gedurende fase 1 zal de raid groep te maken krijgen met Consuming ShadowsDit is een 3 seconde durende DoT welke sterker wordt naarmate Maut meer mana krijgt.

In fase 1 zullen de spelers Maut bevechten. Omdat Maut graag magic wilt hebben zal hij door middel van Devouring Magic mana krijgen. Hiermee zal Maut een aantal spelers targeten waarvan bij mana absorbeert van iedereen die in de buurt van deze spelers staan. Tevens doet deze ability gemiddelde shadow damage aan de spelers die te dicht op de targets staan.  Als de debuff is afgelopen laten de spelers die target zijn van Devouring Magic een Devoured Abyss puddle achter. Deze plekken zorgen ervoor dat alles wat erin staat gesilenced wordt. Je kan dus geen spells casten als je in een Devoured Abyssstaat. Naast het feit dat je geen binnenkomende healing krijgt in deze puddles, zullen ze je beschermen voor alle binnenkomende magic damage.

Naast de Devouring Magic ability krijgt de groep periodiek te maken met de Dark Manifestation. Deze ability trekt spelers naar een void zone toe alvorens te exploderen en hoge shadow damage op spelers binnen 6 yards te doen. Na de explosie onstaat er een add genaamd Dark Manifestation. Deze add verliest geen leven vanwege de Dark Aegisin plaats daarvan verliest het mana. Als de mana op 0% staat verdwijnt de Dark Manifestation. Periodiek zal deze add Dark Offering casten, hierbij zal de add 20% van zijn mana aan Maut geven waardoor deze sneller mana zal krijgen. Tanks kunnen de Devoured Abyss puddles gebruiken om deze cast te onderbreken.

Fase 1: Stygian Annihilation

Omdat dit ronduit de meest dodelijke ability van de encounter gaan we hier dieper op in. Periodiek zal Maut de ability Stygian Annihilation casten. Deze ability zal 148k tot  2.4 miljoen shadow damage doen aan alle spelers afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Om te voorkomen dat spelers schade krijgen van deze ability of hierdoor doodgaan dient men in de Devoured Abyss te gaan staan voor de cast is afgelopen. LET OP: indien men te vroeg in de Devoured Abyss gaat staan kan men teveel damage krijgen van de Devoured Abyss.

Probeer ongeveer 1 á 2 seconden voor de cast afgelopen is in de Devoured Abyss te gaan staan. Spelers kunnen visueel herkennen of ze in een Devoured Abyssstaan. Het scherm wordt dan aan de randen paars gekleurd. Zodra de cast van Stygian Annihilation is afgelopen dienen spelers direct uit de Devoured Abyss te gaan.

Fase 2 Obsidian Statue:

Zodra Maut 100% mana krijgt zal hij naar het midden rennen en zichzelf gaan beschermen met de Obsidian Skin ability. Ondertussen zal hij Obsidian Shatter gaan channelen. LET OP: meeste cast bars lopen op van links naar rechts als ze gecast worden, omdat het om een channeled ability gaat zal de castbar van rechts naar links afnemen.

Net als de Dark Manifestation zal Maut geen damage krijgen. In plaats daarvan vermindert zijn mana door damage die de groep doet op Maut. Als Maut 0% mana bereikt zal fase 1 weer beginnen. Dit kan gebeuren omdat de groep genoeg damage heeft gedaan aan Maut of als Obsidian Shatter klaar is met channelen.

Omdat alle damage van spelers 100% teruggekaatst wordt als arcane magic dienen spelers hun health goed in de gaten te houden. Wij raden aan om de raid groep aan 1 zijde te laten stacken zodat healers makkelijker kunnen healen. Tevens raden wij aan om spelers die rond de 20% health komen te laten stoppen met DPS, anders vermoorden ze zichzelf.

Gedurende de fase 2 zullen er door middel van Forbidden Ritual orbs gespawned worden. Deze orbs zullen richting Maut bewegen en dienen gesoaked te worden. Indien ze Maut bereiken zal deze 20% mana terugkrijgen. Spelers die de orbs soaken krijgen Forbidden Mana. Dit is een grote blauwe cirkel. Alle spelers die in de cirkel staan krijgen 150% verhoogde mana regeneration en zullen 50% meer healing doen gedurende 8 seconden. Breng deze buff dus altijd terug naar de groep!

forbidden ritual orbs

LET OP: op het moment dat een orb van de Forbidden Ritual gesoaked wordt zal deze raid wide damage doen. Hoe verder de orb van de groep verwijdert is als deze gesoaked is hoe minder de damage op de groep zal zijn. Wij raden daarom aan om classes te gebruiken met hoge mobiliteit om de orbs te soaken.

Heroic mode:

In fase 1 zal de raid groep te maken krijgen met de Black Wings ability. Bij deze ability zal Maut met zijn vleugels slaan in een 40 yards trechtervorm voor zich uit. Deze ability doet naast een knock-back ook hoge fysieke damage aan spelers die geraakt worden.

in fase 2 zullen enkele spelers getarget worden met Drain EssenceGedurende 8 seconden zal elke seconde 4k mana gedrained worden van de targets en krijgen ze lage shadow damage. Voor elke 1 seconde dat deze DoT tikt krijgt Maut 1% mana terug. Als de DoT verwijdert wordt, dit kan door een dispell komen of doordat de DoT afloopt, zal het aan iedereen die bij de target staat gemiddelde shadow damage doen en 10k mana drainen. Spelers die target zijn van deze debuff dienen direct uit de groep te lopen en gedispelled te worden.

World of Warcraft DPS icoonMELEE

Fase 1:

Wij raden aan om ten alle tijden naast, of achter Maut te staan en gestacked te staan. Spelers die target zijn van de Devouring Magic kunnen dan makkelijk weglopen van de groep. Ook kan dan gekozen worden om bijvoorbeeld 1 Devoured Abyss dicht bij de groep te plaatsen zodat melee en tanks ook kunnen schuilen bij de Stygian Annihilation

Afhankelijk van welke tactic gekozen wordt dient men of de Dark Manifestation add of Maut te focussen. Zorg dat men op tijd in een Devoured Abyss staat als Stygian Annihilation gecast wordt.

Ontwijk de Black Wingsability. Spelers die hierdoor geraakt worden krijgen te maken met een knockback en kunnen ongewild in een Devoured Abyss terecht komen.

Fase 2:

Wij raden aan om tijdens deze fase aan 1 zijkant van Maut gestacked te staan. Spelers met een hoge mobiliteit dienen de Forbidden Ritual orbs  zo ver mogelijk van de groep te soaken en de buff terug te brengen naar de groep. Indien men target is van Drain Essence dan dient men weg te lopen van de groep om gedispelled te worden. Let op je eigen health! Indien spelers onder de 20% health komen behoren ze te stoppen met DPS en geuphealed te worden alvorens ze verder kunnen DPS’en.

World of Warcraft DPS icoonRANGED

Fase 1:

Wij raden aan om ten alle tijden naast, of achter Maut te staan en gestacked te staan. Spelers die target zijn van de Devouring Magic kunnen dan makkelijk weglopen van de groep. Ook kan dan gekozen worden om bijvoorbeeld 1 Devoured Abyss dicht bij de groep te plaatsen zodat melee en tanks ook kunnen schuilen bij de Stygian Annihilation

Afhankelijk van welke tactic gekozen wordt dient men of de Dark Manifestation add of Maut te focussen. Zorg dat men op tijd in een Devoured Abyss staat als Stygian Annihilation gecast wordt.

Ontwijk de Black Wings ability. Spelers die hierdoor geraakt worden krijgen te maken met een knockback en kunnen ongewild in een Devoured Abyss terecht komen.

Fase 2:

Wij raden aan om tijdens deze fase aan 1 zijkant van Maut gestacked te staan. Spelers met een hoge mobiliteit dienen de Forbidden Ritual orbs  zo ver mogelijk van de groep te soaken en de buff terug te brengen naar de groep. Indien men target is van Drain Essence dan dient men weg te lopen van de groep om gedispelled te worden. Let op je eigen health! Indien spelers onder de 20% health komen behoren ze te stoppen met DPS en geuphealed te worden alvorens ze verder kunnen DPS’en.

World of Warcraft HEAL icoonHEALERS

Fase 1:

Wij raden aan om ten alle tijden naast, of achter Maut te staan en gestacked te staan. Spelers die target zijn van de Devouring Magic kunnen dan makkelijk weglopen van de groep. Ook kan dan gekozen worden om bijvoorbeeld 1 Devoured Abyss dicht bij de groep te plaatsen zodat melee en tanks ook kunnen schuilen bij de Stygian Annihilation

Zorg dat men op tijd in een Devoured Abyss staat als Stygian Annihilationgecast wordt.

Ontwijk de Black Wings ability. Spelers die hierdoor geraakt worden krijgen te maken met een knockback en kunnen ongewild in een Devoured Abyss terecht komen.

Healers dienen goed op te letten op de spelers die Devouring Magic krijgen, deze zullen gemiddelde shadow damage krijgen en altijd damage hebben zodra de debuff afloopt. Dit komt omdat ze direct in de Devoured Abyss zullen staan en dus tijdelijk geen healing kunnen ontvangen of hun eigenlijk abilities kunnen gebruiken.

Daarnaast zullen de tanks hoge fysieke damage krijgen van de Shadow ClawsDeze ability zal de Shadow Wounds DoT aan zijn target geven, dit effect stacked. De Shadow Wounds DoT doet lichte shadow damage maar zal dus toenemen met elke stack.

Na elke Stygian Annihilation zal de groep damage hebben, deze damage kan men normaal uphealen. Bewaar grote cooldowns voor de 2e fase. Indien men echt in de problemen dreigt te raken na een Stygian Annihilation gebruik dan korte cooldowns om de groep te up-healen. Hou rekening met het feit dat Consuming Shadows ability sterker wordt naarmate Maut meer mana krijgt. Let dus goed op de timers van deze ability en die van de Stygian Annihilation.

Fase 2:

Wij raden aan om tijdens deze fase aan 1 zijkant van Maut gestacked te staan. Spelers met een hoge mobiliteit dienen de Forbidden Ritual orbs  zo ver mogelijk van de groep te soaken en de buff terug te brengen naar de groep. Indien men target is van Drain Essence dan dient men weg te lopen van de groep om gedispelled te worden.Indien spelers onder de 20% health komen behoren ze te stoppen met DPS en geuphealed te worden alvorens ze verder kunnen DPS’en.

Dispel zo snel mogelijk spelers die target zijn van de Drain Essencemaar doe dit wel als deze spelers uit de groep zijn. Indien de DPS hoog genoeg is kan gekozen worden voor directe dispells waarbij spelers niet weglopen. Spreek van te voren af welke cool downs wanneer gebruikt worden op deze fase.

World of Warcraft TANKicoonTANKS

Fase 1:

In deze fase zal Maut op het actieve target Shadow Claws casten. Deze ability is geen cleave ability dus tanks kunnen bij elkaar staan. Spreek van te voren af op hoeveel stacks van Shadow Wounds er een tank swap zal plaatsvinden, doorgaans zal dit gebeuren bij 2 á 3 stacks. Tanks dienen mitigation abilities te gebruiken voor de Shadow Claws ability om de damage te beperken. Zonder mitigation doet deze ability zeer hoge fysieke damage.

Zorg dat men op tijd in een Devoured Abyss staat als Stygian Annihilation gecast wordt.

Afhankelijk van voor welke tactic gekozen wordt dient de off-tank de Dark Manifestation add te tanken en deze minimaal 20 yards van Maut weg te houden. Indien de add binnen deze range komt kan Maut deze add consumeren door middel van Devour Manifestation. Dit zal er voor zorgen dat Maut de resterende mana van de add consumeert en dus sneller in fase 2 zal komen. Indien men ervoor kiest om de add wel te tanken moet de tank de add in de Devoured Abyss plaatsen als deze Dark offering cast om dit te onderbreken.

Als men kiest voor de tactic waarbij de adds genegeerd worden zijn er 2 opties beschikbaar. Bij optie 1 lopen de adds gewoon richting de boss (2 maximaal 3). Bij optie 2 zal 1 tank tot 2 keer toe de add oppakken en deze weghouden bij de boss. Als Maut 80% mana heeft mogen de adds geconsumeerd worden door Maut. Hierdoor verleng je de fase 1 en kan er nog meer damage op Maut gedaan worden, over het algemeen zal dit niet nodig zijn en kan voor optie 1 gekozen worden.

Fase: 2

In deze fase is er letterlijk niks te doen voor de tanks. Daarom kunnen zij het beste helpen met het soaken van de Forbidden Magic orbs.

Boss Abilities

Consuming Shadows

Periodiek zal Maut een 3 seconde DoT geven aan alle spelers. Deze DoT doet shadow damage aan spelers en zal sterker worden naarmate Maut over meer mana beschikt.

Devour Magic

Maut zal enkele spelers targeten met een debuff. Na 6 seconden zal deze ontploffen en iedereen in 9 yards gemiddelde shadow damage geven. Daarnaast zal het de Devoured Abyss achterlaten op de plek waar de debuff is afgegaan.

Devoured Abyss

Deze void areas silencen alles wat erin staat. Dit houdt in dat men geen spells of abilities kan gebruiken als men in een Devoured Abyss staat. Tevens ontvangen spelers geen healing. Elke 2 seconden dat een speler in een Devoured Abyss staat zal deze gemiddelde shadow damage krijgen. Devoured Abyss zones zullen spelers beschermen van elke vorm van magic damage. LET OP: als Maut fase 2 in gaat zullen de Devoured Abyss instorten en zeer hoge shadow damage doen aan spelers die erin staan.

Stygian Annihilation

Als deze cast afloopt zal Maut zeer hoge shadow damage aan alle spelers doen. De damage is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad maar zal op elk niveau dodelijk zijn voor spelers:

  • LFR: 148k shadow damage
  • Normal: 628k shadow damage
  • Heroic: 1.7m shadow damage
  • Mythic: 2.4m shadow damage

Om te zorgen dat men niet geraakt wordt door deze ability dienen alle spelers voordat de cast is afgelopen in een Devoured Abyss plaats te nemen. Indien men moeite heeft met de timing hiervan kan men gebruik maken van deze weakaura. LET OP: om deze te kunnen gebruiken dient de weakauras addon geïnstalleerd te staan.

Shadow Claws/ Shadow Wounds

Maut zal op zijn actieve target periodiek hoge fysieke damage doen met de Shadow Claws ability. Hier dient mitigation voor gebruikt te worden. Daarnaast zal de ability de Shadow Wounds DoT activeren op het geraakte target. Deze DoT stacked en daarom dienen tanks af te spreken op hoeveel stacks er een tank swap zal plaatsvinden. Doorgaans zal dit op 2 á 3 stacks zijn.

Dark Manifestation (ability)

Maut zal shadows op een specifieke plek laten samenkomen. Deze ability trekt iedereen richting die plek. Na 6 seconden zal iedereen binnen 6 yards van deze plek zeer hoge shadow damage krijgen. Als deze plek is ingestort onstaat er een Dark Manifestation add

Dark Manifestation (add)

Deze add is bescherm door de Dark Aegis ability. Hierdoor verliest de add geen leven maar mana. Periodiek zal deze add Dark Offering casten. Hierbij zal er 20% mana aan Maut gegeven worden. Om te voorkomen dat de add dit cast dient men deze in een Devoured Abyss te plaatsen als deze cast eraan gaat komen of gecast wordt. Indien de Dark Manifestation add binnen 20 yards van Maut komt kan deze door Devouring Manifestation opgegeten worden door Maut. Alle resterende mana zal direct aan Maut gegeven worden.

Afhankelijk van welke tactic gekozen wordt dienen deze adds of genegeerd te worden, of gefocused te worden.

Black Wings (heroic)

Maut slaat met zijn vleugels in een 40 yards trechter vorm voor zich uit. Alle spelers die hier geraakt door worden krijgen te maken met een grote knock-back en hoge fysieke damage. Zorg dat men deze ability ontwijkt. Als de groep dicht op Maut gestacked staat dan zal het makkelijker zijn om deze ability te ontwijken. LET OP: men kan door de boss heen lopen om dit te ontwijken!

Obsidian Skin

Zodra Maut 100% mana heeft zal deze de Obsidian Skin krijgen. In plaats dat Maut health verliest, verliest deze mana. Alle binnenkomende damage zal 100% teruggekaatst worden naar de bron als acrane magic. Als Maut’s mana 0% bereikt zal de Obsidian Skin verdwijnen. LET OP: spelers die onder de 20% health komen dienen te stoppen met DPS en te wachten tot ze uphealed zijn!

Obsidian Shatter

Gedurende Obsidian Skin zal Maut voor 1 minuut krachten verzamelen om ruim 1 miljoen shadow damage te doen aan alle spelers. Dit kan gestopt worden door de Obsidian Skin voortijdig te breken door Maut naar 0% mana te brengen.

Consumed Magic

Elke 6 seconden zal Maut automatisch 10% mana consumeren om zijn magic damage met 1% te verhogen. Dit effect stacked en zal de sterkte bepalen van Maut bepalen in de volgende fase 1.

Forbidden Ritual

Er zal een orb vanaf de altaars aan de zijkant van het speelveld richting Maut bewegen. Als deze Maut bereiken zullen deze 20% mana teruggeven aan hem. Spelers met hoge mobiliteit dienen deze orbs te soaken. Hoe verder dit van de groep gebeurt hoe minder de raid wide damage zal zijn. Indien spelers een orb soaken krijgen ze de Forbidden Mana buff.

forbidden ritual orbs

Forbidden Mana

Alle spelers in 20 yards van deze buff zullen 150% verhoogde mana regeneration hebben en 50% meer healing doen gedurende 8 seconden. Het is dus zeer belangrijk dat deze buff snel naar de groep gebracht wordt.

Drain essence (heroic)

Een aantal spelers zullen getarged worden bij deze ability. Deze DoT zal gedurende 8 seconden 4k mana consumeren en gemiddelde shadow damage geven aan de spelers. Als de DoT afloopt of gedispelled wordt zal deze gemiddelde shadow damage aan iedereen binnen 8 yards geven. Daarnaast zal het 10k mana consumeren van deze spelers. Spelers die target zijn van deze ability dienen weg te lopen van de groep en gedispelled worden.

Er zijn tactics waarbij gekozen wordt om niet uit de groep te lopen en direct te dispellen.

Mythic

In dit gedeelte gaan we het hebben over de veranderingen op Mythic difficulty. We gaan ervan uit dat de groep de normal en heroic mechanics onder de knie heeft.

Fase 1:

De enige verandering ten opzichte van normal en heroic vindt plaats in fase 1. De groep krijgt te maken met de Ancient Curse debuff. Deze debuff zal spelers met 15% slowen en na 24 seconden als de debuff afloopt de spelers direct doden. Om van deze debuff af te komen dienen spelers de Devoured Abyss te gebruiken. Dit zijn dezelfde paarse puddles die men gebruikt om zichzelf te beschermen tegen de Stygian Annihilation.

Omdat men raid wide damage krijgt als de Ancient Curse wordt verwijderd, raden wij aan om dit groepsgewijs te laten doen. Let hierbij wel goed op de health van de spelers.