Welkom bij de Notice me Senpai~ Tactics Guide voor Ny’alotha the waking cityRa-den the Despoiled In deze guide zullen wij ingaan op de tactics die ontwikkeld zijn door de raid leader en guildmaster van Notice me Senpai~ (NmS). Houd er rekening mee dat deze tactics een richtlijn zijn en niet per se hoeven te werken voor jouw team. De huidige guide is momenteel op basis van Fatboss TV, Wowhead.com en eigen raid ervaring.

Inhoud:

Tactics

Algemeen

Tijdens het verdedigen van de Chamber of Heart werd Ra-den in Ny’alotha getrokken. Hier is hij ten prooi gevallen aan de whispers van N’zoth. De wanhoop die hij al zo lang in zich had heeft zijn kleine beetje gevoel voor hoop volledig verdrongen, en daarmee is zijn corruptie compleet gemaakt. Deze voormalige Highkeeper staat nu volledig in dienst van N’zoth.

De encounter van Ra-den the Despoiled is opgebouwd uit 2 fases. In fase 1 zullen de spelers te maken krijgen met de effecten van de Essence of Vita en de Essence of Void, waarbij de groep zelf kan bepalen welk effect actief zal zijn. Vanaf 40% zal Ra-den the Despoiled dit zelf doen wat zijn spells sterker maakt.

Wij raden aan om Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken op de overgang naar fase 2. Indien de groep moeite heeft met fase 1 kan gekozen worden om Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability op het begin van de encounter te gebruiken.

fase 1: Gathering Power

In deze fase zal Ra-den the Despoiled periodiek 2 orbs spawnen, de Essence of Vita en de Essence of Void. De groep zal moeten bepalen welke essence ze als eerste verslaan. LET OP: dit moet afgewisseld worden per essence spawn, indien Ra-den the Despoiled 2 keer dezelfde essence absorbeert zal hij Overwhelming Rage triggeren. Al zijn abilities doen dan 300% meer damage en zal zo goed als zeker een raid wipe betekenen.

Essence of Void

Indien men de Essence of Vita verslaat krijgt de groep te maken met de Essence of Void abilities:

  • Unleashed void: zodra Ra-den the Despoiled de Essence of Void heeft geabsorbeert zal de groep geraakt worden door een golf van void energie. Dit zorgt voor een healing absorptieschild en dient zo snel mogelijk weg gehealed te worden. LET OP: in sommige UI of healing addons is een absorptieschild niet altijd zichtbaar, spelers kunnen daarom op het oog 100% leven hebben maar hou dus rekening mee dat ze geen healing ontvangen totdat het schild is weg gehealed.
  • Unstable Void: Ra-den the Despoiled zal een void missile naar een plek toe gooien. Deze missile doet hoge shadow damage aan iedereen die erin staat en geeft daarnaast de Instability Exposure debuff. Deze ability dient ten alle tijden door 1 speler gesoaked te worden. Indien de ability niet gesoaked wordt zal de hele groep hoge shadow damage krijgen en Instability Exposure debuff krijgen. Er zal wederom een nieuwe void missile gelanceert worden. Deze ability zal tot 5 keer plaats vinden. LET OP: de void missle zal altijd in de richting vliegen waar de speler naar toe kijkt. Indien de Unstable Void tegen een muur aan ligt en de speler naar die muur kijkt blijft de Unstable Void op zijn plek liggen.
  • Void Hunter: vanuit de void portal zal een add gespawned worden, namelijk de Void Hunter. Deze add dient door de tanks getaunted te worden en bij de boss getanked te worden zodat men de boss kan cleaven. De Void Hunter is verantwoordelijk voor de Void Collapse ability. Dit is een grote paarse doorzichtige cirkel om een speler heen welke ruim 1,4m shadow damage doet verdeelt over het aantal spelers die in de cirkel staan. Indien spelers NIET beschikken over een immuniteit mag men nooit uit de groep lopen als men target is van deze ability. Wij raden daarom aan om de groep ten alle tijden achter de boss gestacked te houden. LET OP: het komt soms voor dat een speler zowel de Unstable Void aan het soaken is en target wordt van de Void Collapse ability. Schakel direct met de groep zodat iemand anders de Unstable Void kan soaken indien deze speler niet over een immuniteit beschikt. De Void Collapse verdwijnt direct zodra de Void Hunter verslagen is.

Essence of Vita

Indien men de Essence of Void verslaat krijgt de groep te maken met de Essence of Vita abilities:

  • Unleashed Vita: zodra Ra-den the Despoiled de Essence of Vita absorbeert zal de groep geraakt worden door een golf van lightning. Dit doet hoge nature damage aan alle spelers.
  • Unstable Vita: Een speler zal target zijn van deze ability, na 7 seconden zal de ability zichzelf dischargen en overspringen naar de speler die het verste weg staat van de speler met Unstable Vita. De bliksem die hierdoor ontstaat doet hoge nature damage en zal de Intability Exposure debuff geven aan alle spelers die er door worden geraakt. Een speler die Unstable Vita gehad heeft krijgt deze Instability Exposure debuff ook. Om te zorgen dat de tanks hier geen target van worden raden wij aan om 2 spelers steeds weg te laten lopen naar vooraf bepaalde markers. De speler die Unleashed Vita overdraagt zal terug lopen naar de groep alvorens een nieuwe speler zonder Instability Exposure naar de lege marker gaat. LET OP: deze ability zal 5 keer plaatsvinden.
  • Crackling Stalker: deze add komt uit de Vita portal en dient door de tanks getaunted te worden en bij de boss getanked te worden. Periodiek zal deze Chain lightning casten op een speler. Deze ability kan naar meerdere targets overspringen die binnen 5 yards staan van de target. Wij raden aan om achter de boss lichtelijk te spreiden maar niet teveel omdat men anders geraakt kan worden door de Unstable Vita

Alle hierboven genoemde abilities die Instability Exposure kunnen triggeren zijn gevaarlijk. Spelers die deze debuff hebben ontvangen 300% extra damage gedurende 30 seconden van hierboven staande abilities die Instability Exposure triggeren.

Fase 2: Unleashed Wrath

Fase 2 begint zodra Ra-den the Despoiled 40% health bereikt heeft. Er zullen nu geen Essences of Void en Vita gespawened worden. Nu zal Ra-den the Despoiled zelf de krachten van Vita en Void aannemen. De groep krijgt zal te maken krijgen met de volgende abilities:

  • Gorge Energy: Elke keer als Ra-den the Despoiled een Unleashed Vita of Unleashed Void triggert zal deze een stack van Lingering Energies krijgen. Hiermee doet Ra-den the Despoiled 10% extra damge. Dit effect stacked en zal tijdens fase 2 aanwezig blijven. Het is daarom voor healers van belang om te weten dat de boss in fase 2 elke keer dus meer damage zal genereren op de groep.
  • Ruin: Elke 2 seconden zal de groep te maken krijgen met gemiddelde plague damage. LET OP: de damage van deze ability neemt toe naarmate Ra-den the Despoiled meer stacks krijgt van Lingering Energies
  • Void Eruption: Op de grond zullen grote paarse cirkels spawnen die na enkele seconden ontploffen en zeer hoge shadow damage doen aan spelers die er door geraakt worden. Belangrijk is dus om hier snel uit te lopen.
  • Charged Bonds: Er zullen 3 spelers aan elkaar verbonden worden met lightning stralen. Deze stralen doen gemiddelde nature damage aan de targets welke elke seconden toeneemt met 20%. Als spelers 40 yards van elkaar weglopen breken deze lightning stralen. LET OP: het is belangrijk om deze ability te breken zodra men hier target van is en voordat de lightning teveel damage gaat doen.

Tanks en healers in fase 2:

Omdat er een speciale mechanic is voor tanks en healers in fase 2 besteden we hier even apart aandacht aan. In fase 1 krijgen de tanks te maken met de Nullifying Strike. Dit doet hoge shadow damage en reduceert de maximale healthpool van de actieve tank met 20% gedurende 25 seconden. Deze ability wordt vervangen door Decaying Strike. Op 100 energie zal Ra-den the Despoiled deze ability uitvoeren op de actieve tank en zorgt voor een Decaying Wound.

De Decaying Wound is een DoT met een variable damage waarde. Deze waarde is 50% van de huidige health van het target op moment van applicatie van de DoT. De tank mag dus niet 100% health hebben als de Decaying Strike plaats gaat vinden want dit betekent dat de volledige healthpool van de tank als damage gaat plaatsvinden gedurende 10 seconden.

Doorgaans zullen healers ervoor moeten zorgen dat de actieve tank ongeveer 50% health heeft op het moment van de Decaying Strike. Hiermee overleven de tanks de klap, maak wel gebruik van mitigation indien mogelijk, en is de DoT een stuk minder op de tank.

World of Warcraft DPS icoonMELEE

Fase 1:

Stack achter de boss en help mee met het soaken van de Unstable Void en de Void Collapse. Verspreid lichtelijk op het moment dat Essence of Vita actief is vanwege de Chain Lightning ability. Help mee met het opvangen van de Unstable Vita ability.

Focus ten alle tijden de Crackling Stalker en de Void Hunter adds.

Fase 2:

Verspreid lichtelijk zodat men de Void Eruption kan ontwijken en snel uit elkaar kan lopen met de Charged Bonds. Zorg dat men selfhealing abilities, mitigations en andere beschermende abilities bewaard voor als Ra-den the Despoiled hogere stacks krijgt van Lingering energies

World of Warcraft DPS icoonRANGED

Fase 1:

Stack achter de boss en help mee met het soaken van de Unstable Void en de Void Collapse. Verspreid lichtelijk op het moment dat Essence of Vita actief is vanwege de Chain Lightning ability. Help mee met het opvangen van de Unstable Vita ability.

Focus ten alle tijden de Crackling Stalker en de Void Hunter adds.

Fase 2:

Verspreid lichtelijk zodat men de Void Eruption kan ontwijken en snel uit elkaar kan lopen met de Charged Bonds. Zorg dat men selfhealing abilities, mitigations en andere beschermende abilities bewaard voor als Ra-den the Despoiled hogere stacks krijgt van Lingering energies

World of Warcraft HEAL icoonHEALERS

Fase 1:

Stack achter de boss en help mee met het soaken van de Unstable Void en de Void Collapse. Verspreid lichtelijk op het moment dat Essence of Vita actief is vanwege de Chain Lightning ability. Help mee met het opvangen van de Unstable Vita ability.

Spelers die de Unstable Void, Unstable Vita en Chain Lightning krijgen zullen gemiddelde tot hoge damage krijgen. Spelers die de Void Collapse krijgen en soaken zullen hoge damage krijgen MAAR zullen ook de Void Defilement debuff krijgen. Deze debuff zorgt dat de targets maar 50% healing ontvangen gedurende 14 seconden.

Fase 2:

Verspreid lichtelijk zodat men de Void Eruption kan ontwijken en snel uit elkaar kan lopen met de Charged Bonds. Zorg dat men selfhealing abilities, mitigations , beschermende abilities en grote healing cooldowns bewaard voor als Ra-den the Despoiled hogere stacks krijgt van Lingering energies

LET OP: zorg dat de actieve tank rond de 50% health zit als Ra-den the Despoiled 100 energie heeft en de Decaying Strike uit gaat voeren op de actieve tank.

World of Warcraft TANKicoonTANKS

Fase 1:

In principe vindt de tank swap vind plaats na elke Nullifying Strike. Er kan gekozen worden om dit na meerdere stacks te doen afhankelijk van de health van de tank. Hou er rekening mee dat per stack 20% van de maximale healthpool afgaat gedurende 25 seconden. LET OP: deze ability zal sterker worden naarmate Ra-den the Despoiled meer stacks van Lingering Energies krijgt.

Taunt de Crackling Stalker en of de Void Hunter zo snel mogelijk en tank deze bij de boss.

Fase 2:

Zorg dat de actieve tank 50% of minder heeft voor de Decaying Strike raakt. Hou wel rekening ermee dat men genoeg health dient te hebben om dit op te vangen. Ontwijk de Void Eruption.

Boss Abilities

Nullifying Strike

Als Ra-den the Despoiled 100 energie heeft zal deze ability triggeren. De actieve tank krijgt hoge shadow damage en zal 20% minder maximale health hebben gedurende 25 seconden. Dit effect stacked.

Instability Exposure

Spelers die geraakt worden door Unstable Vita of Unstable Void, krijgen deze 30 seconden durende debuff. Indien spelers met Instability Exposure nogmaals een Unstable Vita of Unstable Void ability op zich krijgen zullen ze 300% meer damage krijgen van deze abilities.

Unstable Vita

Target een speler met storm energy welke na 7 seconden zal dischargen en overspringen naar het target dat het verste weg staat.

De lighting straal tussen deze spelers doet hoge damage aan iedereen die geraakt wordt en zal de Instability Exposure debuff triggeren.

Crackling Stalker

Deze add komt uit de Vita portal en zal de ability Chain Lightning op spelers casten totdat deze is verslagen.

Unstable Void (single soak)

Lanceert een void missile naar een positie op het speelveld welke te herkennen is aan de donkere volledig gevulde paarse cirkel.

Deze dient door 1 speler zonder Instability Exposure debuff gesoaked te worden. Het zal hoge damage doen aan iedereen die in 6 yards staat en de Instability Exposure debuff aan deze spelers geven. Indien deze ability niet gesoaked wordt zal de groep hoge shadow damage krijgen en de Instability Exposure debuff krijgen. LET OP: Indien de Unstable Void tegen een muur aan ligt kan men naar de muur kijken. Omdat de void missile altijd in de kijkrichting van de speler beweegt zal de Unstable Void op zijn plek blijven.

Void Hunter

De Void Hunter is een add die uit de void portal komt. Deze dient door de tanks te worden getaunt en bij de boss te worden getanked. Deze add is verantwoordelijk voor de Void Collapse ability. Zodra de Void Hunter is verslagen zal deze ability direct stoppen.

Void Collapse (groepsoak)

Een speler zal getarget worden wat herkenbaar is door de grote doorzichtige cirkel waaruit een paarse twirl omhoog gaat. Zodra deze ability afloopt doet het ruim 1.4m shadow damage verdeeld over alle spelers in de cirkel en zal het de Void Defilement debuff geven. Deze debuff zorgt ervoor dat targets 50% minder healing ontvangen.

Ruin

Dit is een passieve ability in fase 2. Elke 2 seconden zal Ra-den the Despoiled gemiddelde plague damage doen aan de groep. Deze ability wordt sterker naarmate Ra-den the Despoiled hogere Lingering energies stacks heeft.

Decaying Strike/ Decaying Wound

Deze ability vervangt de Nullifying strike uit fase 1 en vindt plaats op moment dat Ra-den the Despoiled 100 energie krijgt. Naast de hoge fysieke damage op de tank zal deze ook de Decaying Wound debuff geven aan de actieve tank. Deze DoT zal gedurende 10 seconden evenveel damage doen als dat de target aan health had op moment van de Decaying Strike. Healers dienen daarom te zorgen dat de actieve tank niet meer dan 50% health heeft op moment van de Decaying Strike.

Void Eruption

Periodiek zal Ra-den the Despoiled op random plekken void zones creëren die zeer hoge shadow damage aan spelers doen als ze ontploffen. Deze dienen ontweken te worden.

Charged Bonds

In fase 2 zal Ra-den the Despoiled 3 spelers aan elkaar linken. Elke seconde dat deze spelers gelinkt zijn aan elkaar zullen ze damage doen aan elkaar. Deze damage neemt per seconde met 20% toe. De Charged Bonds kunnen verbroken worden door 40 yards van elkaar weg te lopen.

Gorge Energy

Elke 30 seconden zal Ra-den the Despoiled de Unleashed Vita of Unleased Void energie absorberen. Zodra hij dit doet zal hij een stack van Lingering Energies krijgen. Per stack zullen alle abilities van Ra-den the Despoiled 10% meer damage doen. Deze mechanic fungeert als soft enrage mechanic.