Welkom bij de Notice me Senpai~ Tactics Guide voor Ny’alotha the waking city
In deze guide zullen wij ingaan op de tactics die ontwikkeld zijn door de raid leader en guildmaster van Notice me Senpai~ (NmS). Houd er rekening mee dat deze tactics een richtlijn zijn en niet per se hoeven te werken voor jouw team. De huidige guide is momenteel op basis van Fatboss TV, Wowhead.com en eigen raid ervaring.

Inhoud:

Tactics

Algemeen

Ondanks al zijn voorzorgsmaatregelen is het Wrathion niet gelukt om zich te verzetten tegen de gekte die zijn vader uiteindelijk geconsumeerd heeft. Terwijl zijn geest verwrongen wordt door N’zoth, gelooft hij dat hij de enige is die Azeroth kan beschermen…in de naam van N’zothWrathion is niet langer de Black Prince meer, maar de Black Emperor die zij aan zij staat met N’zoth!

De eerste encounter in Ny’alotha the waking city is met Wrathion en is een 2 fase encounter. LET OP: omdat Wrathion een echte draak is zal deze op alle difficulties een Tail Swipe doen.

Wij raden aan om Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken op start, tenzij de raid groep moeite heeft met het verslaan van alle Crackling Shards. Dan raden we aan om Bloodlust/ Heroism/ Time warp of soortgelijke ability te gebruiken in fase 2.

Fase 1 The Black Emperor:

Tijdens fase 1 zal de raidgroep Wrathion zelf bevechten. De tanks zullen te maken krijgen met de Searing Breath ability welke Searing Armor stacks opleveren op de actieve tank. Deze ability is een cleave ability, de raid groep en off-tank dienen daarom dus niet voor de boss te staan.

searing breath

Wij raden aan om de groep aan de zijkant van Wrathion te laten stacken, dit in verband met de Tail Swipe en de Searing Breath. Spelers die target zijn van de Incineration debuff dienen direct weg te lopen van de groep. Deze ability doet gemiddelde fire damage op de speler echter als de debuff afloopt zal deze hoge fire damage geven aan alle spelers. Hoe verder de spelers met de debuff van de groep staan hoe minder deze fire damage op de groep zal zijn.

Wrathion zal periodiek de lucht in vliegen en weer neerploffen op de grond met de Gale Blast ability. Iedereen die in de cirkel van deze ability staat krijgt zeer hoge fire damage, bovendien levert de ability een knock-back op voor alle spelers binnen 30 yards van de boss.

Als Wrathion weer neer is gekomen zal hij op random spelers een fire ball schieten. Deze dient ontweken te worden aangezien deze gemiddelde fire damage oplevert als men geraakt wordt. Na elke Gale Blast zal Wrathion verdwijnen en teleporteren en beginnen aan de Burning Cataclysm ability. Gedurende deze fase zal de groep te maken krijgen met een 8 seconden tellende debuff welke per seconde lage tot gemiddelde fire damage zal doen aan de spelers. Tevens zal Wrathion de Scorching Blisters neergooien op de grond. Deze blisters zullen binnen 10 seconden groeien en doen gemiddelde fire damage geven aan spelers binnen 30 yards. Als de Scorching Blisters hun maximale bereik hebben gehaald zullen ze na enkele seconden ontploffen. Spelers die op dat moment binnen 30 yards van de Scorching Blisters staan zullen zeer hoge fire damage krijgen. Spelers met een immuniteit kunnen dit overleven. Om een veilige plek hiervoor te vinden dienen spelers aan de tegenovergestelde kant van het speelveld te staan als Wrathion.

LET OP: men kan voorspellen welke kant Wrathion heen gaat. Na de Gale Blast zal Wrathion altijd bijdraaien en kijken naar de richting waarin hij gaat teleporteren. Het is daarom handig zodra de Gale Blast plaatst vind te letten op het ontwijken van de fire balls en te kijken waar Wrathion heen gaat kijken.

Na elke Burning Cataclysm zal Wrathion in een trechter voor zich uit de Molten Eruption ability casten. Dit is een regen van fireballs die spelers gemiddelde fire damage en een knock-back geven. We raden daarom aan om niet in een rechte lijn voor Wrathion te lopen na de Burning Cataclysm. De Molten Eruption laat de Molten pool’s achter. Deze zullen uiteindelijk transformeren in de Crackling Shards voor fase 2.

Fase 2: Smoke and Mirrors:

Deze fase begint als Wrathion 0% energie heeft. Hij zal niet targetable zijn en beginnen aan een lange cast om zijn energie weer terug te krijgen. Alle Molten Pool’s zullen transformeren in Crackling Shards en op de positie van Wrathion verschijnen 3 hele grote rode cirkels waarin, per cirkel, 1 Scale of Wrathionnaar beneden komt. Deze 3 Scales of Wrathiondienen elk door 1 speler gesoaked te worden voordat ze de grond bereiken. Indien een Scale of Wrathion niet gesoaked wordt zal deze hoge fire damage geven aan de gehele groep.

Scales of Wrathion

Spelers die een Scales of Wrathionhebben gesoaked krijgen de Burning Madness debuff. Door middel van deze buff kunnen deze spelers de Crackling Shards direct vernietigen door erover heen te lopen. Echter per vernietigde Crackling Shard zal er een stack van de debuff afgehaald worden. Wij raden daarom aan om spelers met hoge bewegingsmogelijkheden hiervoor te gebruiken en voornamelijk losstaande Crackling Shards ermee op te ruimen. LET OP: er spawned zo goed als altijd een Crackling shard in/onder Wrathion.

Als een Crackling Shard vernietigd wordt zal deze gemiddelde fire damage doen door middel van Pyroclastic Flow aan alle spelers in 10 yards. Crackling Shards die niet vernietigd zijn als Wrathion weer 100% energie heeft zullen zich omvormen naar Lava Pools. Deze Lava Pools doen gemiddelde tot hoge fire damage aan spelers die erin staan. Verder zullen de Crackling Shards die niet vernietigd worden zorgen voor de Rising Heat debuff. Dit is een stackende debuff die elke seconde fire damage zal geven aan alle spelers voor de rest van de encounter. Hoe hoger de stacks hoe zwaarder deze fire damage zal worden.

HEROIC MODE:

Op heroic mode of hoger zullen aan de Smoke and Mirrors fase de Ashwalker Assassin worden toegevoegd. Er zullen een viertal van deze adds gespawned worden welke door Smoke Shroud niet zichtbaar zijn. Spelers die hidden humanoids kunnen revealen, dienen deze adds zo snel mogelijk na de spawn zichtbaar te maken. Denk hierbij aan de Flare van de hunter. Ook AoE abilities kunnen ze uit hun stealth halen.

Ashwalker assasins

Als ze geshroud zijn doen ze de Noxious Choke en Dark Ambushability.  De Noxious Choke is een 10 seconden stun en de Dark Ambush doet zeer hoge damage aan de target en resulteert doorgaans in de dood van het target. LET OP: zodra deze adds dus uit hun shroud zijn doen ze deze abilities niet, en zijn ze vrij onschuldig. Het is daarom zeer belangrijk dat ze snel uit hun shroud gehaald worden. Indien DPS’ers dood gaan of gestunned worden kunnen de Crackling Shards niet goed geDPS’ed worden.

World of Warcraft DPS icoonMELEE

Fase 1:

Sta ten alle tijden naast de boss. Indien men voor de boss staat krijgt men te maken met  de Searing BreathIndien men achter de boss staat krijgt men te maken met de Tail Swipe.

Loop direct weg uit de groep als je target bent van de Incineration. Hoe verder men van de groep is hoe minder damage op de groep. Zorg dat men niet geraakt wordt door de Gale Blast. Vind snel de veilige positie gedurende de Burning Cataclysm zodat men niet door de Scorching Blisters geraakt wordt. Na deze fase moet men oppassen om niet te snel naar Wrathion te chargen vanwege de Molten Eruption ability.

Fase 2:

Spelers met hoge mobiliteit dienen de Scales of Wrathion te soaken en losstaande Crackling Shards op te ruimen tot men geen stacks meer heeft van de Burning Madness. Focus de Crackling Shards ten alle tijde. Op Heroic mode dient men zodra alle Ashwalker Assassins uit hun shroud zijn gefocused te worden op de Crackling Shards.

World of Warcraft DPS icoonRANGED

Fase 1:

Sta ten alle tijden naast de boss. Indien men voor de boss staat krijgt men te maken met  de Searing BreathIndien men achter de boss staat krijgt men te maken met de Tail Swipe.

Loop direct weg uit de groep als je target bent van de Incineration. Hoe verder men van de groep is hoe minder damage op de groep. Zorg dat men niet geraakt wordt door de Gale Blast. Vind snel de veilige positie gedurende de Burning Cataclysm zodat men niet door de Scorching Blisters geraakt wordt. Na deze fase moet men oppassen om niet te snel naar Wrathion te chargen vanwege de Molten Eruption ability.

Fase 2:

Spelers met hoge mobiliteit dienen de Scales of Wrathion te soaken en losstaande Crackling Shards op te ruimen tot men geen stacks meer heeft van de Burning Madness. Focus de Crackling Shards ten alle tijde. Op Heroic mode dient men zodra alle Ashwalker Assassins uit hun shroud zijn gefocused te worden op de Crackling Shards.

World of Warcraft HEAL icoonHEALERS

Fase 1:

Sta ten alle tijden naast de boss. Indien men voor de boss staat krijgt men te maken met  de Searing BreathIndien men achter de boss staat krijgt men te maken met de Tail Swipe.

Loop direct weg uit de groep als je target bent van de Incineration. Hoe verder men van de groep is hoe minder damage op de groep. Zorg dat men niet geraakt wordt door de Gale Blast. Vind snel de veilige positie gedurende de Burning Cataclysm zodat men niet door de Scorching Blisters geraakt wordt. Na deze fase moet men oppassen om niet te snel naar Wrathion te chargen vanwege de Molten Eruption ability.

Hou rekening  met spelers die target zijn van de Incineration, deze krijgen gemiddelde tot hoge fire damage gedurende de debuff. Ook spelers die geraakt worden door Scorching Blisters, of de Molten Eruption zullen gemiddelde tot hoge fire damage krijgen. Indien iemand te langzaam is kan men speed utility gebruiken om spelers veilig te stellen tijdens de Burning Cataclysm. Denk hierbij aan de Leap of Faith van de Priest.

Tanks zullen de Searing Armor debuff krijgen welke gemiddelde damage doet, echter dit is een stackende debuff. Hoe hoger de stacks hoe hoger de fire damage op de tank zal zijn.

Fase 2:

Spelers met hoge mobiliteit dienen de Scales of Wrathion te soaken en losstaande Crackling Shards op te ruimen tot men geen stacks meer heeft van de Burning Madness. Focus de Crackling Shards ten alle tijde. Op Heroic mode dient men zodra alle Ashwalker Assassins uit hun shroud zijn gefocused te worden op de Crackling Shards.

Indien er Crackling Shards overblijven zullen deze stacks van Rising Heat aan de raid groep geven.

World of Warcraft TANKicoonTANKS

Fase 1:

Zorg ten alle tijden dat de boss niet naar de raid groep gericht staat in verband met de Searing Breath. Deze ability cleaved, oftewel iedereen die er door geraakt wordt krijgt te maken met de Searing Armor debuff. De off-tank dient hier rekening mee te houden met de positionering. Tevens moeten de tanks er ook voor zorgen dat de boss niet met zijn staart richting de raid staat vanwege de Tail Swipe.

Tanks dienen van te voren af te spreken op hoeveel stacks men wilt wisselen van actieve tank. Dit zal meestal gebeuren rond de 2 á 3 stacks, afhankelijk van de healers en niveau van de tanks.

Vind snel de veilige positie gedurende de Burning Cataclysm zodat men niet door de Scorching Blisters geraakt wordt. Na deze fase moet men oppassen om niet te snel naar Wrathion te chargen vanwege de Molten Eruption ability.

Fase 2:

Op normal mode of lager kan men meehelpen met het DPS’en van de Crackling Shards. Op Heroic mode dient tenminste 1 tank de Ashwalker Assassins zo snel mogelijk op te pakken voordat deze damage gaan doen op healers of DPS’ers en of ze gaat stunnen. Zodra fase 1 weer begint en deze adds zijn nog levend, tank ze dan bij de boss zodat er gecleaved kan worden door de DPS’ers

Boss Abilities

Searing Breath

Deze ability doet hoger fire damage aan alle spelers in een trechtervorm voor de boss. Dit zorgt tevens voor een stack van Searing Armor. Non-tank spelers en de off-tank dienen daarom nooit voor de boss te staan.

nyalotha the waking city wrathion searing breath

Searing Armor

Dit wordt veroorzaakt door de Searing Breath en doet gemiddelde fire damage aan het target. Tevens verhoogt het de damage van de Searing Breath met 80% ongeacht moeilijkheidsgraad. Daarnaast is dit een stackende debuff, hoe hoger de debuff hoe hoger de fire damage op het target. Tanks dienen op 2 á 3 stacks te wisselen van actieve tank.

Incineration

Spelers die target zijn van deze ability krijgen een grote rode pulserende cirkel om zich heen. Deze zal na 6 seconden ontploffen. Naast de gemiddelde fire damage die de speler zelf krijgt doet deze ontploffing hoge fire damage op de raid groep. Hoe verder de afstand is tussen de speler met de debuff en de groep, hoe lager de damage op de groep zal zijn.

incineration

Gale Blast

Wrathion zal de lucht invliegen en weer neerkomen op zijn plek. Spelers die niet uit de cirkel omder de boss bewegen zullen zeer hoge fire damage krijgen en een knock-back ervaren. Doorgaans betekent geraakt worden door deze ability dat men het niet overleefd. Na deze ability zal Wrathion op random spelers fire balls neergooien.

Burning Cataclysm/ Scorching Blister

Wration zal tijdens deze ability naar een zijde van het speelveld teleporteren. Vervolgens zal hij de Scorching Blisters laten spawnen welke gedurende 10 seconden steeds groter worden.  Zodra ze hun maximale grootte hebben bereikt zullen de Scorching Blisters ontploffen en zeer hoge fire damage doen aan spelers die hierdoor geraakt worden. LET OP: healers dienen rekening te houden met de 8 seconden durende debuff op de groep aan het begin van deze fase. Deze debuff doet gemiddelde fire damage op de gehele groep.

Molten Eruption/ Molten pool

Na de Burning Cataclysm zal Wrathion voor zich uit de Molten Eruptionability gebruiken. Hierbij spawnen Molten Pools op de grond. Spelers die geraakt worden door deze ability zullen gemiddelde tot hoge fire damage krijgen en een knock-back ervaren. De Molten pools zullen tijdens fase 2 veranderen in de Crackling Shards.

Scales of Wrathion

Wrathion summoned een drietal scales die langzaam naar beneden zakken. Deze dienen per stuk door 1 speler opgevangen te worden. Spelers die deze scales hebben gevangen krijgen de Burning Madness debuff, waarmee ze Crackling Shards kunnen vernietigen. Per vernietigde shard verliest de speler 1 stack van Burning Madness.

Crackling Shard

Deze pilaren worden gespawned vanuit de Molten Pools en dienen vernietigd te worden. Voor elke shard die niet vernietigd is zal er een Lava Pool verschijnen en zal de groep een stack van Rising Heat krijgen. Lava Pools doen hoge fire damage aan spelers die hierin staan. De Rising Heat is een lichte fire damage debuff die stacked. Hoe hoger de stacks hoe hoger de fire damage wordt.

Crackling Shards

Ashwalker Assassin (Heroic mode)

Op Heroic mode zullen deze adds gespawned worden tijdens de 2e fase. Zodra ze gespawned zijn, te herkennen aan de paarse void ster die verdwijnt, zullen ze Smoke Shroud activeren. Hierdoor zijn ze stealthed. Spelers zoals hunters kunnen deze met Flare zichtbaar maken.

Ashwalker assasins

Ook damage zal de shroud doen verdwijnen.  Indien men deze adds in shroud zal laten zullen ze de volgende abilities gebruiken op random spelers:

  • Noxious Chokedit is een 10 seconden stun
  • Dark Ambush: dit doet zeer hoge shadow damage aan de target en resulteert doorgaans in de dood van het target.

Het is belangrijk dat deze adds zo snel mogelijk uit hun shroud gehaald worden om deze abilities niet te triggeren.

Mythic

In dit gedeelte gaan we het hebben over de veranderingen op Mythic difficulty. We gaan ervan uit dat de groep de normal en heroic mechanics onder de knie heeft.

Fase 1:

In fase 1 krijgt men te maken met de Creeping Madness debuff. Deze debuff is aanwezig tot fase 2 begint, of totdat een speler doodgaat. De debuff zorgt ervoor dat spelers stacks krijgen zodra ze bewegen. Per stack zal de movement snelheid drastisch afnemen. Als de debuff 50 stacks bereikt zal de speler hoge shadow damage geven wat doorgaans resulteert in de dood van de speler.

Spelers met movement impairing removal spells kunnen de stacks van deze debuff resetten. Hier vallen abilities onder als Posthaste , Hand of Freedom en Tiger’s Lust etc.

De meeste stacks zullen opgebouwd worden als de boss bezig is met Burning Cataclysm. Hierbij moeten spelers namelijk naar een kant lopen van de kamer. Wij raden aan om de groep te laten wachten tot de boss weer in range is voor de tanks om op te pakken. Hiermee kunnen de stacks van de debuff gereset worden.

Fase 2:

Anders ten opzichte van normal en heroic difficulty zullen de Crackling Shards beschermd worden door de Hardened Core ability. Spelers die de Scales of Wrathion hebben gesoaked kunnen nu in plaats van de Crackling Shards te vernietigen de Hardened Core schilden van de Crackling Shards verwijderen. DPS zal direct op de Crackling Shards zonder de Hardened Core schilden moeten focussen.

De tactische verandering ten opzichte van normal en heroic is als volgt. In normal en heroic difficulty zal men focussen op los staande Crackling Shards. Echter omdat men nu de schilden moet verwijderen is het nuttiger om eerst de clusters van de Crackling Shards aan te pakken. Indien er daarna nog stacks overzijn van de Scales of Wrathion buff dan kunnen los staande Crackling Shards aan gepakt worden.

LET OP: doorgaans zullen er altijd een aantal Crackling Shards overblijven. Probeer dit aantal te minimaliseren.